Newsletter

TRAKCJA SA (33/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

04.09.2023, 15:54aktualizacja: 05.09.2023, 10:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 33/2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła dwustronnie podpisana umowa z dnia 01/09/2023, której stronami są Spółka jako Wykonawca i Gmina Kędzierzyn-Koźle jako Zamawiający na wykonanie prac w ramach projektu "Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu" ("Umowa"). Zawarcie niniejszej Umowy jest następstwem wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym.

Wartość netto zawartej Umowy wynosi 54 407 354,91 zł. Prace mają być zrealizowane w terminie 420 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania przez Zamawiającego placu budowy, przy czym dni od 15 grudnia do 15 marca, nie będą wliczane do czasu realizacji Umowy. Zgodnie z Umową plac budowy zostanie przekazany w terminie do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia Umowy.

Umowa przewiduje limity wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych na każdy rok trwania inwestycji, tj. na lata 2023 - 2025, których realizacja uzależniona jest od uruchomienia inwestycji i postępu prac.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. zadania inwestycyjnego stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Spółkę oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.09.2023, 15:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.