Newsletter

TRAKCJA SA (8/2023) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką BTW sp. z o.o.- spółką w 100% zależną.

28.03.2023, 12:24aktualizacja: 28.03.2023, 12:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2023

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką BTW sp. z o.o.- spółką w 100% zależną.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 13 marca 2023 roku w Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka Przejmująca", "Emitent") informuje o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną, w której posiada 100 % udziałów tj. BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana"). Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej.

Niniejszy raport stanowi drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek: Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 KSH, zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. połączenie przez przejęcie poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia dostępny jest na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/, zgodnie z art 500 § 21 KSH, aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 504 §1 w związku z art. 4021 KSH.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 12:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ