Newsletter

TRITON DEVELOPMENT SA (2/2023) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

28.03.2023, 17:22aktualizacja: 28.03.2023, 17:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

Emitent informuje, że w dniu 28 marca 2023 roku spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała umowę o roboty budowlane na zespół segmentów mieszkalnych w osiedlu Triton Country w Starej Wsi za cenę 2.050 tys. zł netto. Wykonawcą zadań będzie Remonteria S.C. z siedzibą w Warszawie. Z chwilą jej podpisania łączna wartość umów zawartych z ww. wykonawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 10.898 tys. zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Postanowienia umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 17:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ