Newsletter

Biznes i finanse

WOJAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

20.11.2020, 23:57aktualizacja: 20.11.2020, 23:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 169 867 205 013 38 241 47 582
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 313) 2 355 (2 547) 547
Zysk (strata) brutto (13 983) 21 (3 148) 5
Zysk (strata) netto (13 647) (84) (3 072) (19)
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (13 150) (161) (2 960) (37)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 595 13 419 1 260 3 114
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 906) (4 222) (429) (980)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 208) (10 380) (1 623) (2 409)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 519) (1 183) (792) (275)
Aktywa, razem 268 482 254 158 59 310 59 683
Zobowiązania i rezerwy 200 228 173 510 44 232 40 744
Kapitał własny 68 254 80 648 15 078 18 939
Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 800 2 977
Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,08) (0,01) (0,24) 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,38 6,36 1,19 1,49
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 666 184 765 33 468 42 883
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 739) 1 699 (2 643) 394
Zysk (strata) brutto (15 230) (876) (3 429) (203)
Zysk (strata) netto (14 734) (860) (3 317) (200)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 564 17 234 1 253 4 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 901) (13 197) (653) (3 062)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 871) (5 782) (1 322) (1 342)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 208) (1 745) (722) (405)
Aktywa, razem 235 820 224 314 52 094 52 674
Zobowiązania i rezerwy 164 652 139 669 36 373 32 797
Kapitał własny 71 168 84 645 15 721 19 877
Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 800 2 977
Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,16) (0,07) (0,26) (0,02)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,61 6,68 1,24 1,57

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2020, 23:57
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ