Newsletter

Zawodowi księgowi w dobie rewolucji cyfrowej

21.09.2016, 11:29aktualizacja: 21.09.2016, 11:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Najpóźniej w 2018 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zamierza wprowadzić Zintegrowany System Kwalifikacji, który będzie uznawany przez wszystkie jednostki organizacyjne w Polsce.

SKwP chce utrwalić swoją pozycję najważniejszej organizacji certyfikującej księgowych w Polsce oraz gwaranta najwyższej jakości kadr. O pracach integrujących edukację w tym zakresie, weryfikowaniu poziomu kompetencji księgowych oraz ich przyszłości dyskutowano w Warchałach k. Szczytna, podczas wyjazdowego spotkania działaczy i wykładowców warszawskiego Oddziału Okręgowego SKwP.

"Chcemy, aby biznesmen nabierał pewności, że jego księgi są prowadzone prawidłowo i istnieje maksymalny poziom bezpieczeństwa wobec organów skarbowych" - podkreślił Jerzy Koniecki, prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Według niego wejście w Zintegrowany System Kwalifikacji wymaga dopracowania programów szkoleniowych, określenia formalnych efektów pracy Stowarzyszenia i jego wykładowców. Określone też zostanie szczegółowo co powinien umieć każdy absolwent szkoleń organizowanych przez SKwP.

Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP proponuje osobom zainteresowanym szkolenie w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu, szkolenie certyfikowanych ekspertów usług księgowych, około piętnastu szkoleń specjalistycznych długich oraz około sześćdziesięciu szkoleń jedno- i dwudniowych.

Działacze Stowarzyszenia i wykładowcy podkreślali, że zmienia się rola i postrzeganie zawodu księgowego - z "nieśmiałego introwertyka" współczesny księgowy zmienia się w menedżera finansów firmy, uczestniczącego w tworzeniu strategii biznesowych i wspierającego rozwój firmy.

"To jest zawód przyszłości, który wymaga nie tylko doskonałej wiedzy oraz umiejętności komunikowania się z menedżerami i innymi zespołami w firmie, ale też wymaga doskonałych umiejętności poruszania się wśród nowoczesnych technologii" - powiedziała dr Katarzyna Zasiewska, główna księgowa, wykładowca i członek Komisji Egzaminacyjnej SKwP.

Sprostanie najwyższym standardom i poznawanie wciąż nowych przepisów prawa wymaga od księgowych ustawicznego kształcenia i doskonalenia. Jednocześnie otwierają się przed nimi szerokie perspektywy zawodowe i nowe możliwości.

"Jesteśmy doradcami biznesu i naprawdę pomagamy biznesowi przejść przez różnorakie zagrożenia i rafy, których na co dzień jest pełno - powiedziała Aneta Pożarowska, prawnik, księgowa i doradca podatkowy. - Księgowy nie jest hamulcowym" - zaznaczyła.

Księgowy w przyszłości będzie pracował w coraz bardziej zintegrowanych systemach operacyjnych z zakresu prawa podatkowego oraz prawa bilansowego i "dopasowywał oba te obszary do potrzeb przedsiębiorców i operacji biznesowych, które dzieją się w firmie" - powiedziała Ewa Komorowska, biegły rewident, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP.

Księgowi zwracali uwagę, że w dobie rewolucji informatycznej nie jest problemem pozyskiwanie dokładnych danych do analiz. Problem pojawia się przy ich przetwarzaniu, zrozumieniu oraz „filtrowaniu” na istotne i mniej istotne.

"Tutaj niezbędne jest połączenie wiedzy doświadczonych księgowych z tymi, którzy znakomicie serfują w Internecie i radzą sobie z narzędziami informatycznymi" - stwierdziła Małgorzata Mazurkiewicz, sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

Podczas dyskusji zwracano uwagę, że rewolucja cyfrowa 'dotyka' już każdego księgowego, także poprzez automatyzację w generowaniu danych czy przygotowywaniu i przesyłaniu faktur. Trwają też prace nad jednolitym formatem elektronicznej faktury. W związku z tym tradycyjną pracę księgowych zastępuje odpowiednie oprogramowanie i całe systemy.

Eksperci przewidują, że przy obecnym postępie informatyzacji już za 5-6 lat nie będzie na rynku 'typowych księgowych'. Od zawodowych księgowych przedsiębiorcy będą oczekiwali, w większym niż teraz stopniu, pracy analitycznej i doradczej.

Uczestnicy spotkania w Warchałach podkreślali, że pogłębiona i aktualna wiedza zawsze będzie w cenie, gdyż "nie da się analizować i doradzać, nie znając podstaw rachunkowości".

Zdaniem Małgorzaty Mazurkiewicz, biegłego rewidenta, sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie, 'dobry księgowy' zawsze będzie pożądanym doradcą zarządu firmy, "jeżeli tylko będzie umiał wykorzystać swoje przywileje, wiedzę i dostęp do dokumentacji".

Aneta Pożarowska zwróciła uwagę, że w świetle zmieniających się często przepisów, uszczelniania systemu podatkowego i wprowadzania kar za nieprawidłowości i zaniechania, księgowi stają się bardzo ważnymi partnerami biznesu i razem z przedsiębiorcami "wchodzą w nowe tematy, sfery, zakresy działalności". Według niej księgowy staje się zawodem interdyscyplinarnym, w którym coraz więcej na znaczeniu zyskują umiejętności miękkie, doradcze.

Jej zdaniem problemy wielu przedsiębiorców wynikają z "nieumiejętnego rozmawiania o zdarzeniach z księgowymi" oraz z faktu, że przedsiębiorcy zgłaszają się do księgowych zbyt późno.

"Najlepiej jest, gdy przedsiębiorca zgłasza się do nas jeszcze przed podpisaniem umowy, gdyż przed zakończeniem etapu biznesowego księgowy może pomóc przejść przez meandry prawne, a po analizie wstępnej może pomóc uniknąć zagrożeń" - powiedziała Aneta Pożarowska.

Według Jerzego Konieckiego ważne jest, aby przedsiębiorcy przekonali się do wartości merytorycznych, edukacyjnych i etycznych, które SKwP wprowadza i utrwala od wielu lat. Jego zdaniem Zintegrowany System Kwalifikacji jest zapełnieniem luki powstałej po deregulacji tego zawodu, odpowiada na oczekiwania biznesu i będzie zgodny także z oczekiwaniami płynącymi z zagranicy.

"Jest to olbrzymie wyzwanie organizacyjne, to wymaga rewolucji w organizacji, ale jeżeli my tego nie zrobimy to zrobią to inni" - podkreślił prezes Jerzy Koniecki.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
Data publikacji 21.09.2016, 11:29
Źródło informacji Centrum Prasowe PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii