Newsletter

Biznes i finanse

ZM ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

26.10.2021, 17:44aktualizacja: 26.10.2021, 17:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256 062 223 557 56 172 50 328
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 182 430 173 856 40 020 39 139
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 179 25 472 7 498 5 734
Zysk (strata) brutto 37 801 25 754 8 292 5 798
Zysk (strata) netto 29 899 20 395 6 559 4 591
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 658 814 4 506 303 4 658 814 4 506 303
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 6,42 4,53 1,41 1,02
Aktywa trwałe a) 248 052 244 740 53 541 53 034
Aktywa obrotowe a) 217 544 185 955 46 956 40 295
Kapitał własny a) 333 440 307 107 71 972 66 548
Zobowiązania długoterminowe a) 61 689 58 062 13 315 12 582
Zobowiązania krótkoterminowe a) 70 467 65 526 15 210 14 199
Liczba akcji 4 658 814 4 506 303 4 658 814 4 506 303
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 71,57 68,15 15,45 14,77
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 435 37 079 4 483 8 347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 617 -11 655 -2 987 -2 624
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 299 -15 720 -3 356 -3 539

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 17:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ