Newsletter

ZREMB-CHOJNICE SA (18/2023) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 27 marca 2023 r.

27.03.2023, 12:22aktualizacja: 27.03.2023, 12:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 18/2023

Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., które odbyło się w dniu 27 marca 2023 r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.03.2023 r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 27.03.2023r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1. Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski

- Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 2.962.000

- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.962.000

- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 27.03.2023 r.: 59,79 %

- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 22,78 %

2. Pan Marcin Garus

- Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 1.395.873

- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.395.873

- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 27.03.2023 r.: 28,18 %

- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,74 %

3. Astalis Sp. z o.o.

- Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 312.000

- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 312.000

- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 27.03.2023 r.: 6,30 %

- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,40 %

4. Aleksandra Sobolewska

- Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 284.000

- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 284.000

- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 28.02.2023 r.: 5,73 %

- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,18 %

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 12:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ