Newsletter

Dobra wentylacja warunkiem zdrowia i bezpieczeństwa - informuje Krajowa Izba Kominiarzy

05.12.2016, 10:01aktualizacja: 05.12.2016, 10:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Roman Wasilewski, czeladnik kominiarski
Roman Wasilewski, czeladnik kominiarski
Wraz ze wzrostem cen nośników energii pojawiała się potrzeba zmniejszenia zapotrzebowania na energię dla ogrzewania mieszkań. W tym celu są izolowane termicznie ściany oraz uszczelniane okna i drzwi. Nastąpiło zjawisko hermetyzacji mieszkań.

Ubocznym efektem tego procesu jest powstawanie syndromu chorych budynków (ang. SBS; sick building syndrome) oraz związanych z nim szeregu zjawisk chorobowych i alergii.

Receptą na te dolegliwości jest właściwie działający system wentylacyjny (nawiewno-wywiewny), który zapobiega niekorzystnym zjawiskom takim jak wilgoć i zagrzybienie mieszkań.

Dla sprawnego działania systemu wentylacyjnego niezbędne są dwa elementy:

1. doprowadzenie (nawiew) do mieszkania świeżego powietrza z zewnątrz przez specjalne nawiewniki,

2. usuwanie zużytego powietrza (wywiew) przez kominy wentylacyjne.

Oba te elementy muszą występować łącznie. W przypadku zakłócenia dopływu, na przykład przez uszczelnienie mieszkania, zaklejenie nawiewników, nie będą prawidłowo działać kominy wentylacyjne i spalinowe.

Jest to szczególnie ważne w mieszkaniach z termą gazową, kotłem, piecem, kominkiem.

Jak przypomina Janusz Rękas wiceprezes Oddziału Regionalnego Mazowiecko-Łódzkiego Krajowej Izby Kominiarzy, aby produkty spalania z urządzenia grzewczego pobierającego powietrze do spalania z mieszkania mogły przemieścić się przewodem kominowym ponad dach budynku musi istnieć równa im masa powietrza przemieszczająca się w tym samym czasie z zewnętrz do mieszkania.

Ograniczenie dopływu powietrza do mieszkania, w którym odbywa się spalanie w urządzeniu grzewczym spowoduje: cofkę (cofanie się) kominem „zużytego” powietrza, albo cofkę spalin do urządzenia grzewczego. W przypadku powstania cofki spalin do komory spalania wystąpi w niej niepełne spalanie, którego produktem między innymi jest tlenek węgla, czyli czad.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi kampanię "Czad i ogień - Obudź czujność". W jej ramach strażacy i kominiarze w całym kraju uczulają użytkowników mieszkań na grożące im niebezpieczeństwo.

Dla bezpieczeństwa i sprawnego działania kominy muszą być regularnie czyszczone i kontrolowane przez uprawnionych do tych czynności kominiarzy.

KONTAKT:

Krajowa Izba Kominiarzy

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

www.izbakominiarzy.pl

-

Marcin Ziombski

tel. +48 501-020-383

e-mail: marcin.ziombski@izbakominiarzy.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 05.12.2016, 10:01
Źródło informacji Krajowa Izba Kominiarzy
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.