Newsletter

„Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” - spotkanie promujące najnowszą książkę Instytutu De Republica

14.09.2023, 16:17aktualizacja: 14.09.2023, 16:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Wojskowe Biuro Historyczne
Wojskowe Biuro Historyczne
Dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, zaprasza na promocję najnowszej publikacji Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” pod redakcją naukową profesorów: Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa oraz Wojciecha Piaska. Prezentacja odbędzie się we wtorek 19 września bieżącego roku o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Najnowsza publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica zatytułowana „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” to niezwykle cenna i unikatowa na polskim oraz międzynarodowym rynku wydawniczym pozycja, wpisująca się w proces przywracania pamięci o władzach RP w Polsce i na uchodźstwie.

Książka prezentuje sylwetki premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Politycy zostali przedstawieni z perspektywy działań na tych stanowiskach i to właśnie pełnione przez nich funkcje stanowią podstawę ich biografii - uzupełnionych także o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Umieszczone w publikacji biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych.

Każdy uczestnik spotkania prasowego otrzyma egzemplarz publikacji „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”.

Akredytacje do udziału stacjonarnego w Centrum Prasowym PAP pod linkiem: https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny

Prelegenci:

  1. prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski - dyrektor Instytutu De Republica
  2. dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. ucz. - redaktor naukowy
  3. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow - redaktor naukowy

Agenda spotkania:

14:00-14:05 | początek spotkania; powitanie gości przez prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego, dyrektora Instytutu De Republica

14:05-14:50 | dyskusja na temat książki moderowana przez dyrektora Instytutu De Republica, prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego

14:50-15:15 | pytania dziennikarzy

15:15-15:45 | indywidualne rozmowy dziennikarzy z prelegentami

UWAGA: ze względu na ograniczony czas obecności dyrektora Instytutu De Republica w spotkaniu możliwość przeprowadzenia rozmowy z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Przyłębskim tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: a.piekarz@iderepublica.pl (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę redakcji, krótki opis audycji, w której zostanie wykorzystany materiał).

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

KONTAKT:

Alina Piekarz

Instytut De Republica

tel. +48 609 605 083

e-mail: media@iderepublica.pl

www.iderepublica.pl

Źródło informacji: Instytut De Republica

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 14.09.2023, 16:17
Źródło informacji Instytut De Republica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii