Newsletter

Ludzie i kultura

Stalowa Wola: Ruszył konkurs ofert z dziedziny kultury w roku 2022

17.01.2022, 23:54aktualizacja: 17.01.2022, 23:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Stalowa Wola
Fot. UM Stalowa Wola
Ruszył konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 4 lutego 2022 roku.

Zasady dopuszczają możliwość wyboru kilku ofert, złożonych przez różnych oferentów. W takim przypadku planowana kwota dotacji zostanie podzielona.

W tym roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania pn. „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” wynosi 130 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 4 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy oferenta oraz nazwy zadania na kopercie.

Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, kopię umowy lub statutu spółki, statut organizacji oraz pełnomocnictwo lub upoważnienie do działania w imieniu organizacji – w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o określone kryteria w zależności od zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulację kosztów jego realizacji. Ostateczną decyzję podejmie natomiast prezydent miasta. Wyniki konkursu poznamy początkiem marca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że istnieje także możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.01.2022, 23:54
Źródło informacji Stalowa Wola
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.