Newsletter

Nauka i technologie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ma już 25 lat

04.07.2016, 16:13aktualizacja: 04.07.2016, 16:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Od lewej - Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Maciej Żylicz, prezes FNP oraz Maria Mach, dyrektorka KFD odbierająca nagrodę w imieniu Ryszarda Rakowskiego, fot. One HD
Od lewej - Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Maciej Żylicz, prezes FNP oraz Maria Mach, dyrektorka KFD odbierająca nagrodę w imieniu Ryszarda Rakowskiego, fot. One HD
Ponad 10 tysięcy indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród, ponad 300 zespołów badawczych zatrudniających młodych badaczy i przeszło 928 mln zł przekazanych polskiej nauce i naukowcom - to bilans 25-lecia działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, największej organizacji pozarządowej wspierającej naukę w Polsce.

Wsparcie Fundacji pomaga polskim uczonym dokonywać spektakularnych odkryć, rozwijać swoje talenty, konkurować w międzynarodowym środowisku naukowym i sięgać po zagraniczne granty czy nagrody oraz tworzyć w Polsce nowoczesne warunki pracy badawczej na światowym poziomie.

Od momentu powstania Fundacja starała się nie tylko odpowiadać na bieżące potrzeby, ale przede wszystkim konsekwentnie wprowadzać światowe standardy w polskiej nauce. Fundacja wspierała inwestowała w badania naukowe i rozwój najwybitniejszych naukowców (w 1992 r. ustanowiono Nagrodę FNP, która jest uznawana za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, a w 1993 r. ruszył program START, skierowany do badaczy przed trzydziestką), wspierała wyjątkowe przedsięwzięcia naukowe (często w sytuacji zagrożenia ich realizacji), dofinansowywała rozbudowę, modernizację i wyposażenie placówek badawczych i naukowych, działała na rzecz komercjalizacji odkryć naukowych (transfer technologii do praktyki gospodarczej), realizowała projekty wydawnicze (stworzyła prestiżową serię MONOGRAFIE, która liczy już 200 książek o tematyce humanistycznej i społecznej), rozwijała współpracę międzynarodową. W ostatnich latach Fundacja wspierała naukowców we wczesnym uzyskiwaniu samodzielności naukowej oraz starała się przeciwdziałać zjawisku „drenażu mózgów” i zachęcać młodych badaczy pracujących naukowo za granicą do powrotu do kraju.

W najbliższych kilku latach Fundacja wesprze polską naukę środkami w wysokości ponad 1,1 miliarda złotych pochodzącymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Fundacja przewiduje, że pozwolą one na sfinansowanie ponad 350 grantów, w tym utworzenie ok. 200 zespołów badawczych. Do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 2500 młodych naukowców (studentów, doktorantów i postdoców).

Jubileusz 25-lecia była także okazją do wręczenia po raz pierwszy wyróżnień im. Prof. Macieja W. Grabskiego. Nagroda ta, ustanowiona w 2016 r., jest przyznawana przez Zarząd FNP za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Pierwszymi laureatami nagrody zostali prof. Łukasz A. Turski, fizyk teoretyk, uznany popularyzator nauki, pomysłodawca Pikniku Naukowego i współtwórca Centrum Nauki Kopernik oraz Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - organizacji pomagającej wybitnie zdolnym dzieciom.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
Data publikacji 04.07.2016, 16:13
Źródło informacji Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii