Newsletter

Nauka i technologie

Jeziorne "kropki-kreski", czyli badania osadów warwowych kluczem do poznania przeszłości

02.01.2022, 08:30aktualizacja: 02.01.2022, 08:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Człowiek wyraźnie wpływał na środowisko i ekosystem dzisiejszych Mazur już od co najmniej dwóch tysięcy lat - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujący się analizami tzw. osadów warwowych jednego z jezior mazurskich - Żabińskiego. O badaniach tych informuje serwis Nauka w Polsce dr Maurycy Żarczyński.

W jaki sposób zrozumieć przeszłość Ziemi i poznać wpływ naszych przodków na środowisko geograficzne? Jak opisywać przestrzeń i czas, wykraczające poza ramy źródeł historycznych? Aby odpowiedzieć na takiej pytania, geomorfolodzy i paleogeografowie eksplorują liczne naturalne archiwa.

Przykładem takich archiwów są rocznie laminowane (warwowe) osady jeziorne. "Te wyjątkowo delikatne struktury powstają na zasadzie rocznych przyrostów, analogicznie do słoi drzew. Są to jedne z najcenniejszych i najdokładniejszych rejestrów przeszłych zmian środowiska, ponieważ licząc warstwy osadów, można z niebywałą precyzją cofnąć się w przeszłość i odczytywać najsubtelniejsze informacje o środowisku sprzed setek oraz tysięcy lat" - tłumaczy bada dr Maurycy Żarczyński z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Z jego perspektywy wyjątkowo interesującym obszarem badań jest północna Polska, obfitująca w jeziora, które powstały wraz z końcem ostatniego zlodowacenia. W części tych jezior odnaleźć można właśnie osady warwowe, których badaniem zajmuje się m.in. dr Żarczyński oraz inni gdańscy geomorfolodzy, specjalizujący się w paleolimnologii - badaniach przeszłości jezior na podstawie ich osadów.

"Szczególnie cennym obiektem naszych badań jest Jezioro Żabińskie, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. W oparciu o jego osady możliwe było prześledzenie zmian zachodzących w środowisku geograficznym w wyjątkowo zróżnicowanym horyzoncie czasowym. Jezioro to stanowi naturalny poligon testowy, który - dzięki trwającym od dekady obserwacjom - pozwolił lepiej zrozumieć wyjątkowo skomplikowany proces powstawania osadów. Badania wykazały, że różne komponenty osadów mogą posłużyć śledzeniu nie tylko zmian klimatu, czyli warunków wieloletnich, ale również sytuacji meteorologicznej w skali tygodni. W uproszczeniu można powiedzieć, że zbliżamy się do rekonstrukcji zmian pogody w oparciu o archiwa geologiczne" - opowiada badacz, cytowany w informacji przesłanej serwisowi Nauka w Polsce. Za rozprawę doktorską powstałą w oparciu o analizy osadów Jeziora Żabińskiego dr Żarczyński otrzymał w 2020 roku dyplom im. Stefana Kozarskiego, przyznawany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Dodaje, że nieco bardziej klasyczne podejście - oparte o profile osadów - informuje naukowców z niezwykłą dokładnością o przeszłości jeziora. W połączeniu z precyzyjną skalą czasu pozwoliło to wykorzystać osady jeziora do licznych rekonstrukcji zmian środowiska w ciągu ostatniego tysiąca, dwóch - a nawet jedenastu tysięcy lat. Możliwe było m.in. zrekonstruowanie wpływu człowieka na ekosystem jeziora, a zwłaszcza zmiany szaty roślinnej, natężenia erozji czy zmiany procesów zachodzących w samym zbiorniku (więcej -T U, TU i TU). Tym samym wiemy, że człowiek istotnie wpływał na środowisko i ekosystem dzisiejszych Mazur już od co najmniej dwóch tysięcy lat. Uzupełnia to odkrycia dokonywane przez archeologów o naturalną perspektywę. Osady posłużyły również wykazaniu przeszłej zmienności klimatu na tym obszarze w ciągu ostatniego tysiąca lat (więcej - TU).

"W ostatnich latach znacząco rozwinęły się techniki badawcze, pozwalające rejestrować zmiany składu chemicznego osadów w skali tysięcznych części milimetra bez ingerencji w ich strukturę" - zauważa dr Żarczyński.

"Dzięki wyjątkowo precyzyjnej skali czasu ich wykorzystanie pozwoliło nam porównać dobowe serie danych meteorologicznych z ostatnich 50 lat z warunkami formowania się osadów rok po roku w ciągu ostatnich 50 lat (więcej - TU). Wyjątkowa dokładność skali czasu to również przyczynek do rozwinięcia metodycznych aspektów datowania osadów warwowych (więcej - TU) oraz poszukiwania mikroskopowych szkliw wulkanicznych. W osadach Jeziora Żabińskiego znaleziono mikroskopowej wielkości ślady erupcji wulkanicznych na Islandii, Azorach a nawet Alasce (więcej - TU). Ponadto precyzyjna kontrola wieku osadów tego jeziora pozwoliła udoskonalić radiowęglową (C-14) metodę datowania obiektów i procesów przyrodniczych z wykorzystaniem nowatorskiej technologii MICADAS (więcej - TU)" – mówi dr Żarczyński.

"Analizy osadów warwowych to również doskonały przykład nauki wykraczającej poza granice jednej dyscypliny" - dodaje naukowiec. - "W naszej pracy często sięgamy po analizy materiałów historycznych i kartograficznych, takich jak przedwojenne i powojenne mapy, spisy ludności czy informacje o praktykach rolniczych. Połączenie tego typu danych z analizami składu chemicznego i wskaźnikami ekologicznymi (zoo i fitoplankton oraz pyłek roślin) umożliwiło m.in. wykazanie istotnego wpływu człowieka na ekosystemy jeziorne w ciągu ostatnich 200 lat. Lokalny wpływ okazał się mieć dominującą rolę w procesie formowania warw. Tym samym osady warwowe stały się kolejnym elementem międzynarodowej dyskusji na temat początku antropocenu – epoki człowieka (więcej - TU). Innym, podobnym przykładem jest powstałe we współpracy z historykami i botanikami opracowanie dotyczące historii zjawisk pożarowych i występowania susz na obszarze Pojezierza Suwalskiego, oparte o warwowe osady położonego w Suwalskim Parku Krajobrazowym jeziora Jaczno".

Jak zaznacza Żarczyński, wykorzystanie osadów warwowych pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w środowisku dziś i dawniej. Pozwala to trafniej prognozować i szacować trajektorie obecnie zachodzących w środowisku zmian, co daje szansę na przeciwdziałanie oraz adaptację. Pomimo licznie prowadzonych badań na osadach polskich jezior, gdański zespół ma również swój udział w badaniach materiału pochodzącego z Gruzji, Litwy a nawet Ameryki Południowej.

 PAP

zan/

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.01.2022, 08:30
Źródło informacji Nauka w Polsce
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ