Newsletter

Nauka i technologie

Projekt HBO - strategiczna inwestycja Grupy ORLEN w Gdańsku gotowa już w 70 proc.

04.07.2024, 09:30aktualizacja: 04.07.2024, 11:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/M. Moryl (1)
Fot. PAP/M. Moryl (1)
Dwa reaktory o ciężarze 212 i 153 ton, kolumna destylacji próżniowej o wysokości prawie 40 m, cztery zbiorniki wsadowe i sześć zbiorników produktowych - to tylko niektóre z elementów Projektu HBO (Hydrokrakingowego Bloku Olejowego), kluczowej inwestycji Grupy ORLEN realizowanej w rafinerii w Gdańsku. Warta ponad 1,8 mld zł inwestycja, umożliwiająca wyprodukowanie nawet 400 tys. ton olejów bazowych grupy II rocznie, osiągnie pełną zdolność operacyjną w pierwszej połowie 2026 roku.

Budowa instalacji podstawowej oraz obiektów towarzyszących Projektu HBO w Gdańsku rozpoczęła się w sierpniu 2022 roku. Skomplikowana, innowacyjna infrastruktura pozwoli na wytwarzanie na terenie rafinerii w Gdańsku wysokiej jakości olejów bazowych, których Grupa Orlen dotychczas nie produkowała. 

Projekt HBO umożliwi wyprodukowanie olejów bazowych grupy II, służących do wytwarzania olejów silnikowych i środków smarnych, wykorzystywanych w przemyśle i transporcie samochodowym. Co więcej, dzięki tej inwestycji pojawią się dodatkowe tysiące ton półproduktów paliwowych, czyli niskosiarkowych komponentów stosowanych w procesie produkcji paliw - benzyny i oleju napędowego.

Projekt HBO to przede wszystkim kolejny etap rozwoju technicznego i technologicznego rafinerii w Gdańsku, której zdolność przerobowa ropy wzrosła w okresie 1995-2010 z 3 do ponad 10 mln ton rocznie, a ostatnia duża inwestycja rozwojowa, Projekt EFRA (kompleks koksowania), zakończyła się w roku 2020. Budowa i uruchomienie pierwszej instalacji - i zarazem pierwszego źródła olejów bazowych grupy II w Polsce - wydatnie zwiększy jej potencjał, a także wzmocni konkurencyjność Grupy ORLEN na europejskim rynku.

Nowe produkty rozszerzą spektrum możliwych zastosowań dla gotowych olejów oraz znacząco poprawią ich parametry eksploatacyjne. Po połączeniu z dodatkami uszlachetniającymi oleje bazowe stają się gotowymi środkami smarnymi, np. olejami silnikowymi, które są stosowane w jednostkach napędowych samochodów, pełniąc m.in. funkcję smarującą, chłodzącą i czyszczącą silnik. Podobnie powstają gotowe oleje przemysłowe, wykorzystywane np. w maszynach i urządzeniach, m.in. w zakładach rafineryjnych, chemicznych, górnictwie czy elektroenergetyce.

Proces technologiczny, zastosowany w instalacji podstawowej Projektu HBO, powoduje przebudowę cząsteczek węglowodorów - w obecności selektywnych katalizatorów, wodoru, wysokiego ciśnienia i stosunkowo wysokiej temperatury - pozwalając na uzyskanie produktów o parametrach istotnych dla środków smarnych, jak niska temperatura płynięcia i wysoki wskaźnik lepkości.

„Zaawansowanie Projektu HBO na koniec czerwca 2024 roku wynosi ok. 70 proc., a prac budowlano-montażowych - ok. 60 proc. Najpóźniej w czwartym kwartale 2025 roku ma się rozpocząć rozruch technologiczny i uruchomienie instalacji podstawowej, poprzedzone testowaniem i rozruchem wszystkich instalacji i obiektów wspomagających, takich jak: system zasilania elektrycznego, rurociągi międzyobiektowe i zbiorniki magazynowe. Następnie wykonane zostaną tzw. gwarancyjne ruchy testowe, po których - w pierwszej połowie 2026 roku - instalacje i obiekty Projektu HBO osiągną całkowitą zdolność operacyjną” - tłumaczy Wojciech Sieniawski, dyrektor Działu Realizacji Projektu HBO. 

Do tej pory w ramach kontraktu typu projektuj i zbuduj posadowiono już najważniejsze urządzenia instalacji podstawowej i wybudowano zbiorniki magazynowe (wsadu i produktów). Trwa montaż dwóch pieców technologicznych. Na szczycie każdego z nich instalowane są kominy odprowadzania spalin, które ze względu na znaczne rozmiary i masę są montowane w częściach - z wykorzystaniem żurawia o udźwigu 200 ton. 

„Na terenie instalacji podstawowej zainstalowano już największe i najcięższe urządzenia: kolumnę destylacji próżniowej o wysokości prawie 40 m i ciężarze 109 ton, z której będą odbierane finalne produkty (oleje bazowe), oraz dwa reaktory o ciężarze 212 i 153 ton, służące do odparafinowania katalitycznego oraz hydrorafinacji, celem uzyskania odpornego na utlenianie, stabilnego produktu” - wyjaśnia Piotr Szczucki, kierownik projektu w Dziale Realizacji Projektu HBO. 

Dużym wyzwaniem jest integracja nowej infrastruktury z całym olbrzymim kompleksem, jakim jest rafineria w Gdańsku - powstające obiekty oplata gęsta sieć rurociągów, połączeń elektrycznych, systemów bezpieczeństwa i sterowania.

Równolegle Grupa ORLEN inwestuje we wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności dostaw produktów z i do rafinerii w Gdańsku, realizując na jej terenie projekt inwestycyjny - Terminal na Martwej Wiśle, dzięki któremu możliwy będzie załadunek na statki ponad miliona ton produktów rafineryjnych rocznie - w tym olejów bazowych grupy II i paliw żeglugowych, oraz przyjmowanie do rafinerii półproduktów oraz biododatków i komponentów paliw.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 04.07.2024, 09:30
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ