Newsletter

Nauka i technologie

Risen Energy otrzymuje brązowy medal EcoVadis za zaangażowanie w zrównoważony rozwój ekologiczny

14.09.2021, 09:12aktualizacja: 14.09.2021, 09:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NINGBO, Chiny, 14 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Francuska platforma technologiczna EcoVadis uhonorowała niedawno Risen Energy brązowym medalem za dokonania. Spółka od dawna podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, leżące u podstaw realizowanych przez nią działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, jednocześnie aktywnie angażuje się w kształtowanie ogólnoświatowego ekologicznego i zrównoważonego ekosystemu, wyznaczając punkt odniesienia dla kolejnego etapu rozwoju branży.

EcoVadis to cieszący się dużym zaufaniem międzynarodowy system certyfikacji powszechnie akceptowany i uznawany przez Fortune Global 500, a także wszystkich, wielonarodowych, najznamienitszych klientów Risen Energy. System certyfikacji, stworzony przede wszystkim z myślą o platformach systemowych tworzonych przez organizacje zarządzające międzynarodowym łańcuchem dostaw, uwzględnia wszystkie, wdrażane przez przedsiębiorstwa programy ładu korporacyjnego, z wyjątkiem programów oceny jakości, dokonujący regularnej oceny ogólnej struktury przedsiębiorstwa, otoczenia biznesowego, kadr i praw człowieka, integralności i zrównoważonego zarządzania dostawami.

Zrównoważony rozwój częścią kompleksowej strategii

Risen Energy nieprzerwanie realizuje kamienie milowe na drodze do zrównoważonego rozwoju, a jej produkty mogą się poszczycić atestami TÜV, CE, UL, GS, ROHS, REACH, PAHS i innych, międzynarodowych instytucji certyfikujących. Spółka uzyskała ostatnio francuski atest w zakresie śladu węglowego oraz włoski atest w zakresie ognioodporności. Risen Energy znacząco zoptymalizowała emitowany ślad węglowy i nieprzerwanie ogranicza emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu, w tym na etapie produkcji i zarządzania dostawami, jednocześnie jednak utrzymuje wysoką wydajność i zdolności produkcyjne. Ponadto, w tym roku spółka przystąpiła do inicjatywy ONZ pod nazwą Global Compact, co potwierdza, że spółka spełnia surowe wymagania dotyczące wewnętrznego zarządzania i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Ekologiczna i przyjazna dla środowiska produkcja

Risen Energy od zawsze prowadzi produkcję odpowiedzialną wobec środowiska naturalnego, co pozwala jej na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując pozycję lidera w dziedzinie technologii i produktów spółka często angażuje się w opracowywanie i realizację zintegrowanych projektów fotowoltaicznych sprzyjających oszczędzaniu energii i ograniczaniu emisji. Risen Energy nieprzerwanie optymalizuje również wykorzystywanie posiadanych zasobów wewnętrznych prowadząc szereg działań, między innymi, zunifikowane dostawy wody, modernizacje technologii oraz kontrolowanie emisji gazów cieplarnianych, które wpisują się w coraz bardziej powszechnie dostrzeganą na świecie konieczność przejścia na energię ze źródeł odnawialnych.

Risen Energy wyznaczyło również cel kontrolowania zanieczyszczeń ze w 100% znormalizowanej emisji, który ma jej pozwolić na zaangażowanie się w naukowe kontrolowanie poziomu substancji zanieczyszczających i odpadów. Odpady odnawialne będą utylizowane wspólnie przez wyspecjalizowanych dostawców technologii recyklingowych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami i przepisami prawa. Dzięki drobiazgowej kontroli postępowania z odpadami i nieprzerwanemu stosowaniu się do modus operandi na rzecz zrównoważonego rozwoju, Risen Energy z powodzeniem tworzy przedsiębiorstwo przyjazne środowisku naturalnemu.

Najważniejsi są ludzi oraz ochrona ich praw i interesów

Risen Energy już na początku działalności wdrożyło długoterminową strategię planowania systematycznej i znormalizowanej działalności, opracowało również wielosystemowe, ogólne, oparte na międzynarodowych standardach certyfikacji wytyczne służące maksymalnej ochronie życia i bezpieczeństwa pracowników. Wytyczne te odnoszą się, między innymi, do przeciwdziałania dyskryminacji, prześladowaniom, pracy przymusowej, zapobiegania pracy dzieci, gwarantowania wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych, ochrony prywatności pracowników, wprowadzenia godziwego wymiaru pracy, a także wdrożenia surowych regulaminów i strategii na rzecz ochrony ustawowych praw i interesów pracowników.

Aby osiągnąć kolejny etap rozwoju wewnętrznego i stworzyć w przedsiębiorstwie kulturę sprzyjającą rekrutowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia najbardziej utalentowanych i zmotywowanych pracowników, spółka wdrożyła system zabezpieczenia społecznego powalający na rozwiązanie problemów najbardziej nurtujących pracowników, a także stworzenie przyjaznego i nienastręczającego trudności środowiska pracy. Zachęcając każdego pracownika do możliwie najlepszego wykonywania powierzonej pracy Risen Energy oferuje możliwości rozwoju zawodowego, a jednocześnie wzmacnia motywację swoich pracowników poprzez prowadzenie okresowych, wewnętrznych programów szkoleniowych i częstych weryfikacji stanowisk pracy dających możliwość ciągłego pięcia się po szczeblach kariery zawodowej.

Zarządzanie oparte na zgodności i integralności

Risen Energy stworzyło system korporacyjny, któremu przyświeca motto „spełniaj obietnice i podejmuj działania”, a który ma sprzyjać „doskonaleniu i rozwijaniu poczucia integralności” wśród pracowników. Spółka wdrożyła zestaw wytycznych stanowiących część programu szkoleniowego, w którym każdy nowo zatrudniony pracownik musi wziąć udział. Risen Energy zawsze podkreślało, że zakres tego programu obejmuje jedynie niezbędne wymogi minimalne w zakresie akceptowalnego zachowania i etyki w miejscu pracy, oraz że każdy musi się nauczyć współpracować ze sobą wzajemnie, bo tylko w ten sposób można osiągnąć wyższe standardy działania, zbudować zaufanie i świadczyć najlepszej jakości usługi.

Przestrzeganie surowych norm środowiskowych w łańcuchu dostaw

Risen Energy rygorystycznie przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i uregulowań dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych i chemikaliów i wymaga, aby wszyscy dostawcy surowców posiadali atesty badań RoHS i REACH wydane dla oferowanych przez nich produktów oraz zagwarantowali, że oferowane przez nich produkty końcowe zostały przebadane przez wyznaczone instytucje trzecie i uznane za nieszkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Spółka wdrożyła zasady pakowania dostosowane ściśle do rodzajów poszczególnych produktów, które pozwalają na ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zwiększenie liczby tworzyw zdatnych do recyklingu w ustandaryzowanym procesie pakowania, ładowania i rozładowywania, przewozu i rozbiórki towaru.

Źródło: Risen Energy Co., Ltd

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.09.2021, 09:12
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ