Newsletter

NAWA: Nowa edycja Polskich Powrotów w odpowiedzi na COVID-19 (komunikat)

15.07.2020, 14:17aktualizacja: 15.07.2020, 14:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- NAWA informuje:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wysiłki wielu zespołów naukowych na świecie skupiają się na wynalezieniu szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 lub skutecznych sposobów leczenia zakażonych. Badacze z różnych dziedzin nauki zastanawiają się też nad rozwiązaniami, które złagodzą konsekwencje społeczne i ekonomiczne pandemii. W odpowiedzi na wyzwania powstałe w związku z pojawieniem się COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza dedykowany nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.

- Cały świat patrzy dziś w stronę naukowców z nadzieją na to, by położyli kres epidemii COVID-19 - mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. - Kryzysy zdrowotny, którego jesteśmy świadkami, wpływa niemal na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Musimy skoncentrować wysiłki na jego przezwyciężeniu. Do tego potrzeba lekarzy, wybitnych naukowców. W latach poprzednich lekarze głównie wyjeżdżali z Polski. My robimy kolejny krok, żeby odwrócić ten proces. Polskie braki w służbie zdrowia powinniśmy uzupełnić naszymi rodakami, którzy wyjechali. Ten program to pierwszy krok w dobrym kierunku. Mogę zdradzić, że pracujemy nad kolejnymi – dodaje wiceminister.

Nabór w specjalnej edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

- To działanie mające przede wszystkim sprowadzić do kraju naukowców z obszaru medycyny, farmacji, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych i o zdrowiu. Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

W programie finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, koszty przesiedlenia. Mogą też być finansowane koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

Dodatkowo Narodowe Centrum Nauki (NCN) finansuje koszty badań podstawowych w ramach tzw. komponentu badawczego, który ma charakter grantu startowego, umożliwiającego rozpoczęcie badań zaraz po przyjeździe do kraju.

- Cieszę się z rozwijającej się współpracy NAWA z NCN. To kolejny program, w którym nasze agencje łączą siły. Dzięki Polskim Powrotom, do kraju przyjadą doświadczeni naukowcy z zagranicy. Ich powrót – oprócz tego, że w dobie pandemii może przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat COVID-19 i pomóc w walce z koronawirusem – wzmocni polską naukę w obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne: zwiększy różnorodność, stopień umiędzynarodowienia i mobilność zespołów naukowych w polskich uniwersytetach i instytutach – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

W ramach Polskich „Powrotów 2020. Edycja COVID-19”, NAWA zapewnia finansowanie projektów realizowanych przez okres od 3 do 4 lat, kwotą wynoszącą maksymalnie dla jednego projektu 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje tzw. komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje tzw. komponent badawczy, maksymalne finansowanie wyniesie 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe dzięki programowi pozyskują do współpracy specjalistów, posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych.

Dotychczas NAWA ogłosiła trzy edycje Polskich Powrotów (trwa ocena wniosków 3. edycji programu). W ramach Polskich Powrotów w latach 2018-2020 rozpoczęło lub rozpocznie swoje projekty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach 40 naukowców. Wrócili z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Wnioski w programie „Polskie Powroty. Edycja COVID-19” mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca.Wnioski przyjmowane są od 15 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA. Projekty w ramach „Polskich Powrotów 2020. Edycja COVID-19” mają rozpocząć się w terminach: najwcześniej 1 stycznia 2021 roku, a najpóźniej 30 września 2021 roku.

Więcej informacji o programie: www.nawa.gov.pl

W załączniku zdjęcia z ogłoszenia programu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ jml/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 15.07.2020, 14:17
Źródło informacji NAWA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ