Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Coraz mniej wypadków i ofiar śmiertelnych - jak fundusze unijne wpływają na bezpieczeństwo na drogach?

31.08.2023, 15:43aktualizacja: 31.08.2023, 16:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. EP
Fot. EP
W Polsce od 2019 do 2022 roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach zmniejszyła się o ponad 30 proc. – wynika z Raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym czasie realizowano programy edukacyjne oraz doposażano system ratownictwa medycznego i służby ratownictwa drogowego. Zadania finansowano m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak wskazano w Raporcie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w całej UE liczba ofiar śmiertelnych na drogach w 2022 roku w porównaniu z 2019 spadła o 10 proc. Największe spadki, sięgające powyżej 30 proc., odnotowano na Litwie i w Polsce. Dania odnotowała spadek o 23 proc. Natomiast w ciągu ostatnich trzech lat liczba ofiar śmiertelnych na drogach w krajach takich jak: Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia i Szwecja pozostała na dotychczasowym poziomie lub wzrosła.

Coraz mniej ofiar na polskich drogach

W 2022 roku ogólny ranking wskaźników śmiertelności w krajach nie zmienił się znacząco od czasów sprzed pandemii. Najbezpieczniejsze drogi są w Szwecji (21 zgonów na milion mieszkańców) i Danii (26 zgonów na milion mieszkańców). Natomiast najwyższy wskaźnik śmiertelności mają Rumunia (86 zgonów na milion mieszkańców) i Bułgaria (78 zgonów na milion mieszkańców). Średnia UE wyniosła 46 ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców. W Polsce odnotowano 51 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, co przełożyło się na awans w rankingu państw UE o pięć pozycji.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Jak wskazano w raporcie, według statystyk prowadzonych dla krajów Unii Europejskiej, do ponad połowy wypadków ze skutkiem śmiertelnym doszło na drogach wiejskich, niespełna 40 proc. to wypadki w miastach i 9 proc. na autostradach. Pasażerowie samochodów (kierowcy i pasażerowie) stanowili 45 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach, piesi stanowili 18 proc., użytkownicy jednośladów z napędem (motocykle i motorowery) 19 proc., a rowerzyści 9 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych. Jedyną grupą użytkowników dróg na terenie Unii Europejskiej, która nie odnotowała znaczącego spadku liczby ofiar śmiertelnych w ciągu ostatniej dekady, są rowerzyści. Tendencje dotyczące ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów nie dotyczą Polski, gdzie liczba ofiar spadła o ponad 43 proc.  

Rozwój i wzmocnienie systemu ratownictwa

Jak wskazano w raporcie, w 2022 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej kontynuowały realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach”. Dzięki wsparciu ze środków unijnych możliwe były zakupy ponad 500 pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem, np. samochodów ratowniczo-gaśniczych przystosowanych do ratownictwa drogowego, samochodów specjalnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, a także innych samochodów wyposażonych w sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terytorium całego kraju, stanowiących zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych. 

Z POIiŚ współfinansowano również  modernizację sprzętu i doposażenie służb ratownictwa drogowego z uwzględnieniem odcinków dróg o największym stopniu zagrożenia wypadkami. W 2022 roku na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego zakupiono 174 ambulanse. Docelowo do 2030 roku służby medyczne powinny otrzymać łącznie 1000 nowych karetek. 

W ramach projektów „Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji” oraz „Bezpieczniej na drogach  motocykle dla służby ruchu drogowego”, współfinansowanych z POIiŚ 2014-2020 dla pionu ruchu drogowego, zakupiono 40 pojazdów w policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego oraz 478 sztuk motocykli oznakowanych BMW R1250 RT.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz POIiŚ współfinansowano wsparcie istniejących i budowę nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym budowę nowych lądowisk i baz LPR oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Jak podano w raporcie, w 2022 r. w kraju funkcjonowały łącznie 243 szpitalne oddziały ratunkowe, działały łącznie 273 lądowiska przyszpitalne, 23 dyspozytornie medyczne z 226 stanowiskami dyspozytorów medycznych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 17 centrów urazowych dla dorosłych, w których leczeni są pacjenci urazowi, w tym także ofiary wypadków drogowych.

Trwa też budowa nowoczesnego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz utworzenie systemu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych realizowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,  w ramach którego zaplanowano m.in. punktowe wsparcie ratownictwa medycznego w zakresie infrastruktury i doposażenia dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności. Przewidziano też działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wsparcie opieki nad ofiarami wypadków drogowych i leczenia traumy powypadkowej. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego otrzymało ponad 135 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. 

Edukacja i prewencja

Jak wskazano w raporcie działania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach prowadzono z udziałem finansowania ze środków europejskich, w tym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Z programu Horyzont 2000 sfinansowano m.in. badania symulatorowe nad zdalnym modelem szkolenia kierowców obejmującym tematykę automatyzacji.

Wojskowa Akademia Techniczna z udziałem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Transportu Samochodowego pracuje nad Centrum Wiedzy o Dostępności, w ramach obszaru „Transport i mobilność”. Chodzi o wsparcie uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt finansowany jest z POWER 2014-2020.

Wzmocnienie działań prewencyjnych na drogach było możliwe m.in. dzięki realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014–2020. Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwiększenie efektywności działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, którą wzmocniono zakupem nowoczesnego sprzętu i pojazdów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.08.2023, 15:43
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ