Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komisarz UE: nasze propozycje pomogą UE osiągnąć cel ograniczenia emisji z transportu o 90 proc.

28.01.2022, 13:24aktualizacja: 28.01.2022, 13:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union / Nina Paukovic
© European Union / Nina Paukovic
Ostatecznie wszystkie nasze propozycje pomogą UE osiągnąć cel ograniczenia emisji z transportu o 90 proc. do 2050 r. Ale poprawią także nasz system transportowy na wiele innych sposobów – podkreśliła unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

Podczas swojego wystąpienia w Europejskim Komitecie Regionów komisarz przedstawiła najnowsze propozycje Komisji Europejskiej dotyczące transportu – strategię efektywnej i ekologicznej mobilności.

„Nasze propozycje +Fit for 55+ dotyczą czystszych paliw dla lotnictwa i transportu morskiego (…), a także infrastruktury potrzebnej do zasilania czystszych samochodów, ciężarówek, statków i samolotów” – zaznaczyła.

Dodała, że proponowane przez KE rozporządzenie wyznacza wiążące cele, mające zapewnić wystarczającą infrastrukturę, w tym m.in. ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodorem pojazdów lekkich i ciężkich.

„Potrzebne są wiążące cele, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel obniżenia emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. I są one konieczne, abyśmy nie pozostawili żadnego regionu w tyle – w szczególności tych, w których popularność pojazdów elektrycznych jest mniejsza i gdzie nie ma jeszcze wystarczająco mocnego uzasadnienia biznesowego dla punktów ładowania. Nasze cele są celowo elastyczne, aby uwzględnić różne realia regionalne” – powiedziała Valean.

Przyznała, że plany szybkiej rozbudowy infrastruktury mogą wywoływać obawy dotyczące zbytniego obciążenia finansowego dla regionów. Dodatkowo nowe pojazdy bezemisyjne są droższe od tradycyjnych, co również przysparza pytań o koszty. Przypomniała jednak, że różne instrumenty finansowe UE wspierają inwestycje regionalne, w tym instrument „Łącząc Europę”, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz europejskie fundusze strukturalne.

Komisarz wyjaśniła, że propozycje KE mają na celu modernizację transeuropejskiej sieci transportowej, zwiększenie dalekobieżnych i transgranicznych podróży kolejowych oraz dalsze promowanie inteligentnych systemów transportowych. KE chce też sprostać wyzwaniom związanym z mobilnością w miastach. „Wpływ propozycji będzie odczuwalny przez wielu, od pasażerów i mieszkańców miast, po osoby mieszkające wzdłuż naszej sieci TEN-T i oczywiście sam sektor transportu” – zaznaczyła Valean.

TEN-T to transeuropejska sieć transportowa, czyli  szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej. Temu zagadnieniu komisarz poświeciła osobny punkt swojego wystąpienia.

Podkreśliła, że musimy zwrócić szczególną uwagę na odcinki transgraniczne, brakujące ogniwa i wąskie gardła w europejskich korytarzach. „Zgadzam się jednak przyspieszyć postępy w innych częściach sieci. Nie możemy po prostu czekać do 2050 roku. Dlatego zaproponowaliśmy nowy pośredni termin - 2040 r. dla rozszerzonej sieci bazowej” – powiedziała Valean.

Zwracała też uwagę, że duża część obywateli UE mieszka na obszarach miejskich lub codziennie dojeżdża do pracy. Jednocześnie mieszkańcy miast najbardziej cierpią z powodu negatywnych skutków transportu, takich jak hałas, zatory komunikacyjne i zanieczyszczenia powietrza.

„W pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości (…) chcemy pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Chcemy lepiej zintegrować te miasta z szerszą siecią TEN-T i poprawić połączenia między transportem lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Dlatego zaliczamy niektóre miasta do +węzłów miejskich+. Cała sieć TEN-T zawiera teraz 424 takie węzły” – zaznaczyła.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.01.2022, 13:24
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ