Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Konferencja GenFree: Inicjatywa Trójmorza za 30 lat

17.09.2021, 12:03aktualizacja: 17.09.2021, 13:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W sobotę w Warszawie rozpocznie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „GenFree: Three Seas Generation Freedom” poświęcona perspektywom rozwoju regionu Trójmorza na przestrzeni nadchodzących kilkudziesięciu lat. W wydarzeniu wezmą udział wybitni naukowcy, politycy, dyplomaci, przedstawiciele świata biznesu oraz uznani dziennikarze reprezentujący niemal wszystkie kraje zrzeszone w Inicjatywie Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata. Obejmuje współpracą 12 państw Unii Europejskiej położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Obszar tych państw stanowi 1/3 obszaru UE i mieszka na nim 112 mln ludzi (ponad 20 proc. wszystkich obywateli Wspólnoty). Region ma PKB na poziomie ok. 2 tys. mld euro (niecałe 10 proc. PKB UE). Celem Trójmorza jest zmniejszenie dysproporcji infrastrukturalnych i ekonomicznych wspólnego rynku europejskiego oraz stworzenie regionalnego forum dialogu na tematy istotne dla państw członkowskich, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transgranicznej.

„W ostatnich latach to właśnie państwa należące do Inicjatywy Trójmorza zaliczały się do najszybciej rozwijających się państw UE. Ważna jest nie tylko infrastruktura i biznes, ale konieczna jest także współpraca i wymiana wartości kulturowych. Mieszkańcy Trójmorza muszą lepiej się poznać i lepiej się rozumieć i temu właśnie służą takie inicjatywy jak konferencja GenFree. Liczę na to, że przedsięwzięć o takim charakterze będzie coraz więcej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu” – mówi premier RP Mateusz Morawiecki, gość specjalny konferencji „GenFree: Three Seas Generation Freedom”.

Głównym tematem konferencji, którą patronatem objął Minister Spraw Zagranicznych jest przyszłość regionu Trójmorza w kontekście cywilizacyjnym, technologicznym i biznesowym. Prelegentami oraz panelistami będą osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę Inicjatywy Trójmorza z Polski i z zagranicy oraz uznani międzynarodowi eksperci specjalizujący się w zagadnieniach geopolitycznych. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dialogu na temat kierunków rozwoju oraz pogłębienia relacji gospodarczych i politycznych między sygnatariuszami porozumienia z Dubrownika.

Jednak Inicjatywa Trójmorza to nie tylko kwestie ekonomiczne, to również pole do tworzenia silnych więzi opartych na wzajemnej znajomości kultury zrzeszonych państw i poszanowaniu wspólnych wartości. Dlatego podczas konferencji nie zabraknie również rozmów dotyczących tego, w jaki sposób sprawić, by obywatele krajów Trójmorza nie tylko lepiej się rozumieli i nawiązali bliższe relacje, ale również, by zaczęli mieć „apetyt” na smakowanie piękna regionu, poznawanie zabytków, kuchni i dorobku kulturalnego poszczególnych narodów. Mogą temu służyć takie inicjatywy jak wspieranie turystyki, wymiana młodzieży oraz różnego rodzaju akcje promocyjne.

Wśród prelegentów uczestniczących w konferencji znajdą się m.in. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, Ian J. Brzeziński, Senior Fellow w Atlantic Council, były zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. Europy i polityki NATO, Velina Tchakarova, dyrektor w Austriackim Instytucie Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa, Madalina Vicari, ekspertka ds. geopolityki energetycznej i geoekonomii oraz dr Solomon Passy, założyciel i prezes Klubu Atlantyckiego Bułgarii, były minister spraw zagranicznych Bułgarii i były przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszy - będzie skoncentrowany na dyskusji o mocnych stronach państw regionu i dalszych możliwościach, jakie przed nimi widnieją. Nawiązując do tzw. Azjatyckich Tygrysów paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu kraje Trójmorza je przypominają i czy mogą uniknąć błędów, które tamte państwa popełniły.

Drugi blok skupia się na możliwych scenariuszach rozwoju Europy Środkowej w kluczowych obszarach, takich jak energetyka, zrównoważony rozwój, zmiany technologiczne i społeczne, w tym cyfryzacja, transport itp.

Tytuł konferencji „Pokolenie Wolności” odnosi się pokolenia urodzonego po 1989 roku, które nigdy nie doświadczyło komunizmu, a którego najstarsi przedstawiciele mają już po trzydziestce. To pokolenie, które stanie się dominującą siłą w środkowoeuropejskiej polityce, biznesie, mediach, będzie decydowało o kształcie regionu Trójmorza w ciągu najbliższego pół wieku.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.09.2021, 12:03
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ