Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MC: Okrągły stół na rzecz wzrostu liczby kobiet w zawodach IT (komunikat)

22.04.2024, 15:31aktualizacja: 22.04.2024, 16:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

W Ministerstwie Cyfryzacji odbył się okrągły stół kobiet, które są cyfrowymi ekspertkami i aktywnie działają na rzecz rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. W spotkaniu uczestniczył wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Wnioski z dzisiejszego spotkania mają pomóc w realizacji celów wyznaczonych w Programie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Jednym z jego założeń jest to, aby do 2030 r. kobiety będą stanowiły 29 proc. specjalistów ICT.

Niski odsetek kobiet pracujących na stanowiskach specjalistów ICT

W 2022 r. w Polsce kobiety stanowiły tylko 16,7 proc. osób pracujących w ICT. To poniżej średniej europejskiej wynoszącej 18,9 proc. Sytuacja ta wynika m.in. z niskiej chęci kobiet do studiowania tego typu kierunków. W 2021 r. absolwentki kierunków uczelni wyższych związanych z ICT stanowiły jedynie 0,9 proc. wszystkich absolwentów, podczas gdy w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosił 3,2 proc. Jeszcze mniej korzystnie sytuacja wyglądała w przypadku szkół średnich kształcących w zawodach z zakresu ICT, gdzie relacja absolwentek do absolwentów wynosiła 1,5 proc. do 14 proc.

Większy udział kobiet w rynku pomoże zmniejszyć deficyt wykwalifikowanych kadr

- Równowaga płci w tym zakresie jest korzystna zarówno dla samych kobiet, jak i dla rozwoju branży. Większy udziału kobiet w sektorze ICT przyczyni się do zwiększenia różnorodności, która zapewni nie tylko innowacyjność branży, lecz także zmniejszy wciąż rosnący deficyt wykwalifikowanych kadr. Koncepcja okrągłego stołu powstała, ponieważ zależy nam, aby rozmawiać z ekspertkami tego obszaru i zaprojektować najbardziej optymalne rozwiązania. Chcemy również promować kobiety, które już osiągnęły sukces, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i będą wspierać inne osoby – powiedział podczas wydarzenia wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych ma wesprzeć kobiety w sektorze ICT

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza szereg różnych zmian i ulepszeń. Jego celem jest stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb. Program zakłada również, że w 2030 r. kobiety będą stanowiły 29 proc. wśród specjalistów ICT.

Podczas okrągłego stołu przedstawiono szereg propozycji, zarówno tych legislacyjnych, jak i rekomendacji działań nielegislacyjnych, które pomogą w realizacji programu.

Tematy, jakie zostały poruszone to m.in.:

- Jak skutecznie zwiększyć udział kobiet wśród specjalistów ICT? - Jakie bariery kobiety napotykają w swoim życiu zawodowym w sektorach stereotypowo kojarzonych jako męskie zawody i jak przezwyciężać te bariery? - Co zrobić, aby zniknął “szklany sufit” w ICT? - Jakie są rekomendacje uczestniczek okrągłego stołu w zakresie re-skillingu i up-skillingu kobiet w ICT? Jakie są dobre praktyki w tym obszarze? - Jakie są rekomendacje uczestniczek wynikające z dobrych praktyk dotyczące działań szkoleniowych kierowanych do kobiet w zakresie ICT?

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ from/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.04.2024, 15:31
Źródło informacji MC
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ