Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MF: Majowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych (komunikat)

24.04.2024, 15:50aktualizacja: 24.04.2024, 16:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w maju

W maju oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,05%, a 2-letnich 6,30%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,55% 4-letnie oraz 6,80% 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,75% i 7,05% w pierwszym roku.

Marże dla obligacji również pozostawiliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w maju 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,50% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 1,50%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek i wynoszą odpowiednio: 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay. Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

W maju warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych oraz marże w kolejnych okresach odsetkowych pozostawiliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie i jednocześnie zachowaliśmy preferencje dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego.

Nasze obligacje to produkt prosty i intuicyjny. Klient wybiera obligacje o interesującym go terminie zapadalności i rodzaju oprocentowania, lokuje swoje oszczędności, a po upływie określonego okresu dostaje je z powrotem wraz z narosłymi odsetkami. Ważną cechą obligacji detalicznych, która zachęca do ich zakupu jest niski próg wejścia – wystarczy już 100 zł, aby rozpocząć oszczędzanie – tyle wynosi nominał jednej obligacji. Można również oszczędności podzielić na części, przeznaczając każdą z nich na dowolny rodzaj obligacji. Oferta jest zróżnicowana pod kątem czasu trwania oraz sposobu naliczania i wypłaty odsetek. Klienci mogą zatem wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej realizować ich potrzeby w zakresie bezpiecznego pomnażania oszczędności.

– komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/majowa-oferta-oszczednosciowych-obligacji-skarbowych6

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ from/ mhr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 15:50
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ