Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Dolny Śląsk konsultuje Umowę Partnerstwa (komunikat)

22.01.2021, 15:48aktualizacja: 22.01.2021, 15:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Plik wideo z wypowiedzią wiceministra Waldemara Budy można pobrać pod linkiem: https://we.tl/t-F3DrHIgUJT

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje Umowy Partnerstwa. To najważniejszy dokument określający na co i w jakich proporcjach Polska zainwestuje środki unijne, czyli 76 miliardów euro z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Województwo dolnośląskie jest drugim regionem, w którym resort zorganizował spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami i mieszkańcami. Dolny Śląsk z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji otrzyma łącznie 1,42 miliarda euro.

Z puli środków z polityki spójności przyznanych wszystkim 16 województwom dolnośląskie otrzyma 870 milionów euro na program regionalny.

– Dziś spotykamy się z jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Przekroczenie przez województwo 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca spowodowało, że w nowej perspektywie finansowej dolnośląskie znalazło się w gronie regionów przejściowych. Między innymi z tego faktu wynika wysokość środków, którymi będzie dysponował samorząd Dolnego Śląska – mówił podczas konsultacji online wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wiceminister podkreślił, że województwo ma szansę na więcej funduszy na program regionalny.

– Do podziału pozostaje ponad 7 miliardów euro na wszystkie programy regionalne. Środki te zostaną podzielone na województwa po negocjacjach kontraktu programowego. Jeśli marszałek przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, ma szansę na dodatkowe środki – tłumaczył Waldemar Buda.

Województwo dolnośląskie jest również jednym z sześciu województw, wraz ze śląskim, łódzkim, małopolski, lubelskim i wielkopolskim, które zostało objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (FST).

– Celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest finansowanie działań służących łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Z tego funduszu Dolny Śląsk otrzyma 556 milionów euro – zaznaczył Waldemar Buda.

Wiceminister podkreślił również, że obszarami szczególnie narażonymi na negatywne skutki transformacji energetycznej są region wałbrzyski i podregion jeleniogórski. To one otrzymają największe wsparcie z FST.

– Na inwestycje współfinansowane z Funduszy Europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych: budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. Na razie trudno podać konkretną kwotę, ale w perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z Unii Europejskiej dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. W perspektywie 2021-2027 może być podobnie – dodał minister.

Nowa perspektywa

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Co po konsultacjach?

Na szczeblu unijnym kończą się prace nad rozporządzeniami na nową perspektywę. Polska jest na etapie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa. Konsultacje rozpoczęły się 18 stycznia. Pierwsze spotkanie online dotyczyło województwa śląskiego.

Uwagi do założeń przedstawionych w Umowie Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego za pomocą formularza dostępnego na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

– Chcemy inwestować fundusze europejskie z nowej perspektywy jeszcze w tym roku – mówił podczas spotkania wiceminister Waldemar Buda.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.01.2021, 15:48
Źródło informacji mfipr
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ