Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Rozmowa z ministrem rolnictwa Francji (komunikat)

23.02.2024, 16:47aktualizacja: 23.02.2024, 16:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski rozmawiał dziś online z ministrem rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francji Marc’iem Fesneau. Była to pierwsza dłuższa rozmowa obu ministrów.

Współpraca polsko-francuska

Ministrowie podkreślali wolę wzmocnienia współpracy Polski i Francji w obszarze rolnictwa oraz jej potencjał. Zadeklarowali gotowość do dalszych dyskusji na temat kluczowych kwestii i wyzwań dla europejskiego sektora rolnego. Potwierdzili konieczność prac na forum UE dotyczących uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz poprawy sytuacji europejskich rolników.

O rolniczych protestach

Ministrowie dyskutowali o postulatach rolników, którzy protestują obecnie w wielu państwach członkowskich UE. Europejscy rolnicy domagają się pomocy w stabilizacji dochodów, likwidacji nadmiernych obciążeń administracyjnych i rygorystycznych wymogów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, a także uregulowania problemu nadmiernego napływu produktów rolnych z Ukrainy, które stanowią zagrożenie dla konkurencyjności sektorów rolnych UE.

Produkty z Ukrainy

Minister Czesław Siekierski zaznaczył, ze Polska udziela Ukrainie wsparcia od początku rosyjskiej agresji, ale nie może się to odbywać kosztem rolników z krajów przygranicznych. Aktualnie Polska prowadzi rozmowy z Ukrainą, dążąc do wypracowania skutecznego mechanizmu monitorowania i licencjonowania eksportu.

Ministrowie zgodnie potwierdzili, że konieczne jest wypracowanie narzędzi, które pozwolą na przekierowanie zbóż z Ukrainy na rynki krajów trzecich, które są zagrożone pod względem bezpieczeństwa żywnościowego.

Konieczna jest również strategiczna refleksja na forum UE nad systemowymi rozwiązaniami, które pozwolą unijnemu rolnictwu funkcjonować w warunkach rozszerzenia UE o nowych członków, w tym Ukrainę – kraj o ogromnym potencjale produkcji rolnej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2024, 16:47
Źródło informacji MRiRW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ