Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich (komunikat)

22.11.2023, 10:56aktualizacja: 22.11.2023, 11:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją powyżej 60 proc. otrzymają środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Proponowane zmiany mają na celu realizację akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach akcji profrekwencyjnej uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ma siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60 proc.

Powyższe wsparcie nie będzie przysługiwało kołu będącemu w stanie likwidacji.

Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ra/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2023, 10:56
Źródło informacji MRiRW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ