Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRPiT/Imapct’21: dwudniowa dyskusja o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki w dobie pandemii Covid-19 z udziałem kierownictwa MRPiT (komunikat)

13.05.2021, 20:33aktualizacja: 14.05.2021, 08:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje:

Przyszłość i konkurencyjność polskiej gospodarki, reforma planowania przestrzennego, znaczenie instytucji fundacji rodzinnej dla polskiego biznesu czy też promocja oraz możliwości wsparcia i rozwoju turystyki – to główne wątki, jakie poruszyli przedstawiciele kierownictwa MRPiT podczas wielu spotkań i debat na wiosennej edycji konferencji Impact’21 w Warszawie.

- Od początku pandemii było jasne: zwycięzcami okażą się ci, którzy nie tylko będą na bieżąco reagować na wyzwania i trudności, ale też wykorzystają kryzys do głębokich zmian i reform. Pomogą gospodarce tu i teraz, ale zarazem będą patrzeć daleko w przyszłość – powiedział w trakcie otwarcia forum wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Podejmowane przez polski rząd – w tym opracowywane w MRPiT - działania mają na celu nie tylko podtrzymanie, ale także podniesienie potencjału polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie. Mają temu służyć zarówno aktywności inwestycyjne państwa, w tym infrastrukturalne, jak i przyjmowane oraz planowane rozwiązania wspierające wzrost konkurencyjności i pobudzające inwestycje podmiotów prywatnych.

- Przed Polską stoją długoterminowe wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Sprostanie im nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej ambitnej, elastycznej i szytej na miarę polityki gospodarczej, która zapewni odporność na przyszłe potencjalne wstrząsy społeczno-gospodarcze i wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – podkreślił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek, który brał udział w debacie eksperckiej pn. „Odbicie gospodarcze w kształcie litery K”.

- Duże nadzieje pokładamy w Krajowym Planie Odbudowy, który powinien zintensyfikować bodźce rozwojowe, zarówno na poziomie całej gospodarki, jak i wielu przedsiębiorstw – zaznaczył wiceszef MRPiT odpowiedzialny za technologie i innowacje. W ramach KPO Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro.

Pandemia pokazała, że wszyscy musimy umieć wykazać się elastycznością, zarówno w codziennym funkcjonowaniu polskiej gospodarki, jak również w tworzeniu dla niej nowych rozwiązań prawnych. Kilka z nich wskazała podczas panelu pn. „Odporne miasta gotowe na przyszłość. Jak Covid-19 zmienił nasze życie w mieście?”, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Dobrym przykładem szybkiej reakcji na wstrząsy związane z epidemią, także w kontekście polityki miejskiej, jest cyfryzacja – a konkretnie: przepisy przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, umożliwiające przeniesienie do internetu konsultacji społecznych projektów planów zagospodarowania przestrzeni.

- Największe nadzieje pokładamy w trwających pracach nad reformą systemu planowania przestrzennego. Reforma jest odpowiedzią na dotychczasowe potrzeby zmian, które doświadczenia epidemii dodatkowo wzmocniły – powiedziała wiceminister Anna Kornecka.

Efektem reformy będzie m.in. wzrost znaczenia cyfryzacji w planowaniu przestrzennym. Wiceszefowa MRPiT podkreślała, że ten proces już trwa, a epidemia tylko go przyspieszyła.

- W celu uspójnienia systemu planowania przestrzennego, chcemy wprowadzić ogólnopolski rejestr urbanistyczny. Cyfryzacja ułatwi zarządzanie przestrzenią w skali całego kraju, pozwoli analizować zachodzące zmiany i sprawnie reagować na niekorzystne zjawiska. Zwiększy również dostęp zainteresowanych do informacji przestrzennej – dodała Anna Kornecka.

Jednym z wyzwań, jakie wiążą się z tą reformą, jest zintegrowanie polityki przestrzennej i strategicznej. Już teraz obligatoryjną częścią strategii są tzw. modele struktury funkcjonalno – przestrzenne, które stanowią przestrzenną wizualizację wizji strategicznych. Połączenie polityki przestrzennej i strategicznej wywołuje też zupełnie nowe interakcje. Przykładem może być strategia, która uwzględnia różne scenariusze rozwoju w celu przygotowania miasta na przyszłe wstrząsy.

- Niebagatelną rolę odgrywa w tym procesie wielofunkcyjność miast, która zwiększa ich odporność. Wyposażenie osiedli w niezbędne usługi zmniejsza wydatki budżetów domowych np. na zbędne podróże po mieście, a w dalszej perspektywie ograniczy zapotrzebowanie na energię i inne zasoby – zaznaczyła Anna Kornecka.

Z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak podkreślał w panelu pt. "Rola fundacji rodzinnych w zabezpieczeniu kapitału polskiego biznesu", zasadność ustanowienia w polskim prawie instytucji fundacji rodzinnej. Zaznaczył, że po ponad 30 latach transformacji ustrojowej wiele firm w Polsce staje przed wyzwaniem zmian generacyjnych.- Pierwsze pokolenie, które budowało firmę, jest już w takim momencie, że w sposób naturalny myśli o tym, co będzie dalej. Fundacja rodzinna może być najbardziej dogodnym sposobem, aby przekazać firmę kolejnym pokoleniom – mówił wiceszef MRPiT.

Poinformował również, że projekt ustawy o fundacji rodzinnej, przygotowany przez resort rozwoju, pracy i technologii spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli biznesu. Pod koniec kwietnia w MRPiT zakończono jego konsultacje publiczne. Obecnie analizowane są uwagi zgłoszone przez inne resorty i uczestników konsultacji.

- Chcielibyśmy, aby projekt ustawy przed wakacjami parlamentarnymi został przyjęty przez Radę Ministrów – powiedział wiceminister.

Wiceszef MRPiT podkreślił, że jednym z głównych, omawianych wątków, są regulacje prawne w zakresie podatków, które również znajdują się w projekcie ustawy.

- Bardzo zależy nam na tym, aby fundacja była neutralna podatkowo. Chcemy przygotować takie rozwiązanie, które nie będzie oznaczało dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców, tak aby było ono porównywalne z zasadami funkcjonującymi w przypadku spółek kapitałowych – powiedział Marek Niedużak.

Natomiast wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, który uczestniczył w panelu pn. „Rola Państwa w stymulowaniu gospodarki turystycznej”, zwrócił uwagę na znaczenie współpracy i aktywności państwa w skutecznej promocji turystycznej kraju.

- Bardzo ważne są dwa wymiary tej roli, budowanie spójnego, pozytywnego przekazu oraz inwestycje w działania promocyjne. Zadania te są realizowane we współpracy z powołaną do tego celu Polską Organizacją Turystyczną. Promocja powinna być realizowana w oparciu o dostępną ofertę i potencjał, jaki stanowią walory turystyczne, dlatego ważnym partnerem są Regionalne Organizacje Turystyczne oraz Lokalne Organizacje Turystyczne – podkreślił wiceszef MRPiT i pełnomocnik rządu ds. promocji polskiej marki.

Przyznał również, że kreowanie atrakcji i produktów turystycznych, które pomogą przyciągnąć turystów, szczególnie do tych mniejszych i mniej znanych miejsc, zależy od wzajemnej współpracy środowisk turystycznych i władz samorządowych. Dotyczy to także efektywnej promocji turystycznej w kraju i zagranicą.

- Dlatego też zasadne wydaje się rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji turystyki w Polsce. Przy tej okazji moglibyśmy również czerpać inspirację ze sprawdzonych doświadczeń innych państw europejskich– zaznaczył Andrzej Gut-Mostowy.

Impact’21 to dwudniowa konferencja przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki, podczas której omawiane i komentowane są najważniejsze trendy i tematy dotyczące kondycji i rozwoju polskiej, unijnej i światowej gospodarki.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2021, 20:33
Źródło informacji MRPiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ