Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Aplikacja dyplomatyczno-konsularna (komunikat)

17.11.2023, 19:56aktualizacja: 17.11.2023, 19:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MSZ informuje:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to roczny cykl szkoleń przygotowujących do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego organizowany przez Akademię Dyplomatyczną działająca w ramach MSZ. Aplikacja obejmuje:

- zajęcia stacjonarne

- staże w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w kraju

- praktyki na placówkach za granicą

Po zakończeniu aplikacji jej uczestnicy przystępują do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które spełniają wymagania określone w art. 31 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, w tym znają co najmniej dwa języki obce. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego nadawany jest im pierwszy stopień w służbie zagranicznej.

Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języka angielskiego.

Nabór na aplikację jest otwarty i odbywa się w drodze konkursu organizowanego przez Szefa Służby Zagranicznej.

Kandydaci na aplikację muszą być obywatelami polskimi, posiadać stopień magistra lub równorzędny oraz posługiwać się językami obcymi na poziomie niezbędnym w służbie zagranicznej.

Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

Materiały znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ pak/ mir/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.11.2023, 19:56
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ