Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną (komunikat)

19.09.2023, 09:59aktualizacja: 19.09.2023, 10:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Szef Służby Zagranicznej ogłosił nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2024. Zgłoszenia na aplikację należy składać w MSZ do 16 października 2023 r. (liczy się data wpływu do MSZ). Rozpoczęcie aplikacji przewidziane jest na marzec 2024 r., po zakończeniu kilkuetapowego procesu rekrutacji.

Czym jest aplikacja dyplomatyczno-konsularna?

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to roczny program przygotowujący do pracy w dyplomacji. Aplikacja składa się z trzech etapów – szkolenia teoretycznego w Akademii Dyplomatycznej, staży w centrali ministerstwa i stażu w jednej z placówek zagranicznych.

Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, aplikacja dyplomatyczno-konsularna ma na celu merytoryczne przygotowanie kandydatów do wykonywania zadań służby zagranicznej oraz włączenie ich w poczet dyplomatów zawodowych przez nadanie im stopnia dyplomatycznego.

Jak zostać dyplomatą?

Aby dostać się na aplikację dyplomatyczno-konsularną, należy spełniać cztery warunki: posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i cechować się dobrym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Na potencjalnych kandydatów czeka pięć etapów konkursu. Po pierwsze, test wiedzy ogólnej obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące historii Polski i historii powszechnej oraz aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie. Po drugie, testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej (test werbalno-numeryczny). Po trzecie, sprawdzian znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Po czwarte, badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej, m.in. kompetencji przywódczych, komunikacji, współpracy oraz odporności na stres. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją.

Co po aplikacji?

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz spełnienie wszystkich kryteriów wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Co istotne, o ile do naboru na aplikację należy wykazać się znajomością języka angielskiego, o tyle do otrzymania stopnia dyplomatycznego konieczne jest wykazanie się znajomością dwóch języków obcych – jednego na poziomie C1, drugiego na poziomie co najmniej B2. Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; Po zakończeniu aplikacji, większość nowo mianowanych dyplomatów wyjeżdża do pracy w placówkach zagranicznych. Szczegółowe informacje nt. zgłoszeń na aplikację dyplomatyczno-konsularną dostępne są na stronie Akademii Dyplomatycznej MSZ: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2024-adk-2024-a

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kos/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 09:59
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ