Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Nowe przepisy nadzieją na poprawę wellbeingu pracowników

28.09.2023, 15:19aktualizacja: 28.09.2023, 15:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu
Pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją dobrostan. Obie grupy mają duże nadzieje na jego poprawę w związku z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać wiosną 2023 roku. Negatywny wpływ na komfort pracy ma stres i należy mocno z nim walczyć – to główne tezy raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy.

To już 10. edycja raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy. Tym razem w analizie pt. „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” zbadano różne aspekty wellbeingu w miejscu zatrudnienia. Z raportu wynika, że blisko połowa pracowników oceniła swój dobrostan w pracy jako dobry lub bardzo dobry. Jednocześnie jedynie 35 proc. pracowników uważa, że firma dba o ich dobrostan psychiczny – chociaż 55 proc. pracodawców deklaruje, że prowadzi działania w tym kierunku. Co więcej, to pracodawcy lepiej oceniają swój wellbeing niż pracownicy (63 proc. vs 49 proc.).

„Pracownicy i pracodawcy inaczej rozumieją pojęcie wellbeingu. Pracodawcy są zorientowani na komfort psychiczny, poczucie spełnienia czy też brak konfliktów w pracy. Natomiast pracownicy w odpowiedziach skupiali się na aspektach związanych z wewnętrznym spokojem, harmonią oraz równowagą w życiu. Zagrożeniem dla tak rozumianego przez nich dobrostanu psychicznego jest stres” – podkreśliła Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca CWS Workwear. 

Z raportu wynika, że stresu w miejscu pracy często lub wręcz codziennie doświadcza 38 proc. pracowników i 40 proc. przedstawicieli pracodawców. Przyczyną tego stanu rzeczy są nieplanowane dodatkowe zadania, narzucane odgórnie terminy ich wykonania oraz nadmierna ilość obowiązków. 

„Stres podobnie mocno i często odczuwają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W przypadku obu grup wpływa on negatywnie na ich dobrostan, jak również na efektywność pracy i wypadkowość. Wyniki naszego badania jednogłośnie wskazują, że to pracodawcy są odpowiedzialni za zwalczanie stresu w pracy” – dodaje Marta Wojewnik.

Według danych ZUS tylko w 2022 roku odnotowano blisko 24 mln dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zwolnienia z tego tytułu stanowiły 10 proc. łącznej liczby dni absencji chorobowej z powodu wszystkich schorzeń. Większość dni absencji z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (62 proc.) przypadała na kobiety.

„Stres w pracy może generować choroby, a te często wiążą się z bardzo wysokimi kosztami – zarówno dla pracowników i członków ich rodzin, jak i dla pracodawców. Absencje chorobowe to obciążenie także dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym całego społeczeństwa” – skomentował Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS. „Z tego powodu wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz funduszy pracodawców wyniosły w 2021 r. prawie 3 mld złotych. Potrzebne są więc działania prewencyjne realizowane przez różnych interesariuszy – zarówno na poziomie ubezpieczyciela społecznego oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych, ale także na poziomie pracodawców i samych pracowników. Należy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” – dodał.

Zmiany w Kodeksie pracy dają nadzieję na poprawę dobrostanu. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać wiosną 2023 roku.

„Na razie za wcześnie wyciągać wnioski, w jaki sposób te zmiany wpływają na rynek pracy, ale widać dużo korzystnych rozwiązań, np. zwiększających ochronę pracowników przed zwolnieniem czy w kwestiach związanych z rodzicielstwem” – stwierdził Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.

Wyniki raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że po trzech miesiącach obowiązywania nowych przepisów na razie mniej niż połowa polskich firm wdrożyła zmiany. Jednocześnie pracownicy w większości słyszeli o nowych regulacjach, ale mają problemy ze wskazaniem szczegółowych rozwiązań, które zostały wprowadzone w ich firmach. Jednak zatrudnieni, jak i pracodawcy uważają, że docelowo nowe przepisy pomogą im zadbać o dobrostan. 

„Jednym z najważniejszych wniosków z raportu jest niedostosowanie działań wellbeingowych pracodawców do potrzeb pracowników. Pracodawcy wprowadzają często bardzo angażujące i kosztowne działania mające na celu obniżenie poziomu stresu i poprawę dobrostanu pracowników. Okazuje się, że z perspektywy pracownika >>docenianie przez pracodawcę<< jest najbardziej cenionym działaniem wellbeingowym, jakie może zostać wprowadzone w firmie. To jednocześnie najtańsze narzędzie i teoretycznie najprostsze do zastosowania, ale wymaga określonych kompetencji od managerów” – komentowała Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy i wiceprezes ds. operacyjnych PW Krystian. 

W Polsce coraz większą popularnością cieszy się praca zdalna. Ta forma pełnienia obowiązków ściśle związana była z pandemią COVID-19. Dziś – gdy zdalnie lub hybrydowo pracuje 22 proc. zatrudnionych – może być traktowana, jako jeden ze sposobów budowania dobrostanu pracowników. 

Z drugiej strony z zebranych danych wynika, że to osoby pracujące w pełni zdalnie lub hybrydowo częściej niż pracujący stacjonarnie sprawdzają skrzynkę mailową w weekendy, czy też w ogóle zapominają o jedzeniu w czasie pracy. 

„Jak wskazują wyniki badań, pracownicy hybrydowi mają relatywnie największe trudności adaptacyjne. Warto rozważyć nowe programy i narzędzia pozwalające na realną pomoc pracownikom w ułożeniu pracy hybrydowej” – komentuje w raporcie Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Regional Manager CEE w TenCate Protective Fabrics.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.  

Raport do przeczytania: https://bit.ly/BezpieczenstwoPracywPolsce2023

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 28.09.2023, 15:19
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.