Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Oszczędzanie i inwestowanie tematem webinaru Prasowej Akademii Pieniądza

18.05.2022, 11:28aktualizacja: 18.05.2022, 11:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Prasowa Akademia Pieniadza - logo
Prasowa Akademia Pieniadza - logo
Pomimo dynamicznego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych na tle średniej UE Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności, wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr - przypomniał dr Leszek Mosiejko podczas piątkowego webinaru.

Zagadnienia związane z oszczędzaniem i inwestowaniem były tematem trzeciego webinaru IV edycji Prasowej Akademii Pieniadza, który odbył się w piątek, 29 kwietnia.

Jednym z wątków spotkania online była skłonność do oszczędzania poszczególnych narodów oraz determinanty wpływające na poziom oszczędności gospodarstw domowych.

Dr Mosiejko zwrócił uwagę, że w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności, wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr. Wskazał przy tym, że do czołówki krajów Unii Europejskiej, pod względem wielkości stopy oszczędności należą: Irlandia, Holandia, Niemcy i Luksemburg.

Ekspert wyjaśnił, że na wskaźniki te wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest okres rozwoju poszczególnych gospodarek. Dr Mosiejko przypomniał, że polska gospodarka wolnorynkowa, która rozwija się dopiero ok. 30 lat, a więc jest nadal relatywnie młoda. „W związku z tym i PKB na mieszkańca jest w naszym kraju relatywnie niższy niż w krajach o stosunkowo długiej historii rozwoju wolnego rynku” - tłumaczył ekonomista.  

Omawiając sposoby oszczędzania Polaków, dr Mosiejko zwrócił uwagę, że charakteryzuje je skłonność do odkładania małych kwot na krótki okres i w bardzo płynnych formach, czyli w gotówce.

Ekonomista wskazał, że największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce są depozyty bieżące rozliczeniowe, których wartość wyniosła 859 mld zł w III kwartale 2021 roku, co oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu w analizowanym okresie od 2003 roku. W odniesieniu do III kwartału 2020 roku wartość depozytów wzrosła o 16,4 proc., natomiast w relacji II kwartału 2021 roku wzrost wyniósł 1,6 proc.

Odnosząc się do różnic między oszczędzaniem i inwestowaniem ekspert wskazał, że najważniejszą jest wybór celu, jaki ma zostać zrealizowany. W przypadku oszczędzania celem jest ochrona kapitału, natomiast w przypadku inwestycji celem jest osiągnięcie zysku poprzez podjęcie ryzyka. Zdaniem dr. Mosiejki w tym ujęciu instrumenty finansowe w postaci na przykład lokaty bankowej, certyfikatów depozytowych czy obligacji mogą spełniać zarówno funkcję oszczędnościową, jak i inwestycyjną. Wynika to z faktu, iż zabezpieczają one środki pieniężne przed ich utratą realnej wartości i jednocześnie mogą przynieść dochód w postaci nadwyżki nad poziom inflacji.

Sporo miejsca ekspert poświęcił rodzajom inwestycji. Wskazał przy tym, że są one różnie definiowane i klasyfikowane przez ekonomistów, którzy uwypuklają różne ich aspekty w zależności od potrzeb badawczych, zakresu analizy czy obszaru wiedzy. Jednakże zgodne są poglądy odnośnie do podstawowych kryteriów decyzyjnych, którymi kierują się inwestorzy angażujący kapitał, poszukując najbardziej opłacalnych możliwości jego alokacji, zalicza się do nich: poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz ryzyko inwestycyjne.

Dr Mosiejko wyjaśnił, że osiągnięty poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oznacza wyrażony w skali rocznej procent zysku zrealizowanego z inwestycji, która jest przedsiębrana w oczekiwaniu uzyskania określonych i planowanych korzyści. Inwestor w tym celu wyznacza oczekiwaną stopę zwrotu uwzględniającą między innymi koszty związane z upływem czasu, współczynnik inflacji oraz ryzyko inwestycyjne, która ma zrekompensować mu poniesione nakłady. Natomiast ryzyko inwestycyjne związane jest bezpośrednio z podjętą przez inwestora decyzją inwestycyjną i odnosi się do wszelkich działań mających na celu lokowanie kapitału uwzględniających ryzyko uzyskania oczekiwanych efektów ekonomicznych.

Odpowiadając na pytanie o istotę świadomego inwestowania, ekspert wskazał na dwa kluczowe warunki, które należy spełnić, by można było mówić o takim inwestorze. Jego zdaniem jest to świadomość ryzyka oraz wiedza, która może unaocznić istnienie tego ryzyka.

„Świadome inwestowanie polega na posiadaniu świadomości, że podejmuje się ryzyko, że możemy na przykład stracić cały zainwestowany kapitał, nie mówiąc już o korzyściach. Drugi element to wiedza. Trzeba posiadać przynajmniej minimum wiedzy polegającej na zrozumieniu mechanizmów działających na rynku finansowym. Można w pewnym stopniu przy minimalnej wiedzy powierzyć nasze środki funduszom inwestycyjnym, które w naszym imieniu je zainwestują, ale tu też jest potrzebna przynajmniej minimalna wiedza chociażby po to, żeby wiedzieć, kiedy najlepiej wyjść z takiej inwestycji” - tłumaczył dr Mosiejko.

Więcej na temat metod rodzajów inwestycji oraz sposobów oszczędzania można dowiedzieć z wykładu udostępnionego na platformie akademia.pap.pl dla zarejestrowanych uczestników Prasowej Akademii Pieniądza.

Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz influencerów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące rejestracji online są dostępne na stronie
http://akademia.pap.pl.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.05.2022, 11:28
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ