Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: małżonkowie mogą połączyć swoje oszczędności w PPK

21.10.2021, 13:24aktualizacja: 21.10.2021, 13:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Małżonkowie, którzy ukończyli 60 lat i mają rachunki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w tej samej instytucji finansowej, mogą otworzyć wspólne konto w PPK i z niego wypłacać świadczenie małżeńskie – podaje portal Prawo.pl.

Otwarcie rachunku małżeńskiego w PPK wymaga spełnienia kilku przesłanek. Należą do nich: osiągnięcie przez oboje małżonków 60 roku życia, posiadanie rachunków PPK w tej samej instytucji finansowej oraz złożenie zgodnego oświadczenia, że oboje chcą korzystać z wypłaty w tej formie.

Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim. Prawo.pl wyjaśnia, że wypłata świadczenia małżeńskiego będzie odbywać się w miesięcznych ratach – minimum 120, czyli przez 10 lat. Małżonkowie mogą wnioskować o wydłużenie tego okresu, ale nie mogą go skrócić.

Jak donosi Prawo.pl, możliwość otwarcia wspólnego rachunku PPK przewidziano tylko dla małżonków chcących wspólnie korzystać ze środków z PPK w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej. Zasadą jest, że każdy uczestnik PPK ma swój indywidualny rachunek.

Decyzja o wypłacie środków z PPK w formie świadczenia małżeńskiego może okazać się korzystna w przypadku śmierci jednego z małżonków przed zakończeniem wypłaty, ponieważ świadczenie będzie wypłacane drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Natomiast, gdyby uczestnik PPK w chwili śmierci posiadał środki na swoim indywidualnym rachunku PPK, to instytucja finansowa wypłaci małżonkowi połowę środków z rachunku PPK zmarłego, a pozostałe środki trafią do osoby lub osób wskazanych przez niego instytucji finansowej. Dopiero w razie niewskazania osób uprawnionych środki zostaną przekazane spadkobiercom.

Prawo.pl informuje również, że osoby uprawnione do środków zmarłego uczestnika PPK, którym zostają przekazane te środki, nie płacą podatku dochodowego, a nabycie środków z PPK w drodze dziedziczenia nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/swiadczenie-z-ppk-malzonkowie-moga-otrzymywac-jedno-wspolne,510976.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.10.2021, 13:24
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ