Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: rozwój opieki długoterminowej priorytetem rządu

14.01.2022, 09:13aktualizacja: 14.01.2022, 09:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Dwa resorty: zdrowia oraz rodziny i polityki społecznej pracują nad rozwojem opieki nad osobami starszymi - donosi portal Prawo.pl. Pierwsze projekty ustaw w tym zakresie mają być gotowe już w czerwcu.

Kwestie strategii rozwoju opieki długoterminowej nad seniorami były 12 stycznia tematem obrad połączonych komisji sejmowych: Polityki Senioralnej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia. Jak podaje Prawo.pl, resort zdrowia planuje wyższe środki na płace w opiece długoterminowej, resort rodziny stawia na rozwój usług w domach pomocy społecznej i wsparcie starszych osób w środowisku lokalnym.

Portal podkreśla, że temat jest niezwykle istotny, bo w Polsce mamy ok. 9,7 miliona osób w wieku powyżej 60 lat. To aż 25 proc. wszystkich Polaków, a działa ok. 1200 domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych (prywatnych i samorządowych).

Cytowany przez portal wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że w Strategii Zdrowej Przyszłości przyjętej w ubiegłym roku, główny nacisk został położony na działania, które mają umożliwić osobom starszym i chorym pozostanie jak najdłużej w środowisku lokalnym. „Działania idą przede wszystkim w stronę rozwoju opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz opieki nad osobami z chorobami mózgu związanymi z zaburzeniami pamięci oraz wsparcia zdrowotnego dla opiekunów” - mówił na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych wiceminister Miłkowski.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele strony społecznej oraz posłowie opozycji wyrażali zaniepokojenie, że istnieją dwie strategie deinstytuzjonalizacji, ta przygotowana przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej - Strategia Usług Społecznych oraz ta przygotowana przez MZ - podaje Prawo.pl. Do tych obaw odniósł się wiceminister Miłkowski zapewniając, że resorty ściśle współpracują w tym zakresie.

Jak poinformowała na opisywanym przez portal posiedzeniu Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Strategia Usług Społecznych wypracowana przez resort rodziny została już zaopiniowana pozytywnie przez Zespół Zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z uwagami dotyczącymi monitorowania i finansowania działań.

„W marcu strategia będzie przyjęta, za nią pójdą ustawy, a pierwsze projekty ustaw przedstawimy w czerwcu” - zapowiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Główny kierunek działań tej strategii obejmuje rozwój usług w środowisku po to, żeby osoby starsze czy z niepełnosprawnościami przebywały jak najdłużej w miejscu zamieszkania - domu rodzinnym lub mieszkaniach wspomaganych z usługami opiekuńczymi.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/strategia-dla-opieki-dlugotermiowej,512815.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.01.2022, 09:13
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ