Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Sondaż EWL i Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: niemal 90% uchodźców liczy na poprawę stosunków polsko-ukraińskich po zakończeniu wojny

27.02.2023, 11:45aktualizacja: 27.02.2023, 11:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Aż 89% uchodźców z Ukrainy twierdzi, że stosunki polsko-ukraińskie po zakończeniu wojny będą lepsze niż przed 24 lutego 2022 roku, a niemal połowa z nich zamierza pozostać w Polsce co najmniej rok po zakończeniu wojny - wynika z badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie KPRM przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowanego w ramach XXXV Konferencji Europa Karpat w Krasiczynie koło Przemyśla.

Istotnym obszarem, którego dotyczyło badanie, była także kwestia zatrudnienia uchodźców w Polsce. Według analizy, aż 84% uchodźców w wieku produkcyjnym znalazło zatrudnienie na polskim rynku pracy, z czego ponad jedna czwarta zrobiła to już w pierwszym miesiącu pobytu.

„Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ta duża liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce, ona nie odbiera Polakom miejsc pracy, a zmniejsza bezrobocie. To są wnioski bardzo ciekawe, i w naszej polityce społecznej - resorty, ministerstwa za to odpowiedzialne - powinny bardzo dokładnie to przeanalizować. Trzeba będzie to teraz zregionalizować - jak to jest w dużych miastach, w różnych częściach Polski - ale myślę, że to są bardzo ciekawe i interesujące wyniki” - skomentował badanie Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inicjator Konferencji Europa Karpat.

Były marszałek Sejmu zaznaczył także, że takie wyniki badania sondażowego wskazują na szybką aklimatyzację obywateli Ukrainy i ich adaptację do warunków Unii Europejskiej. Według badania większość uchodźców wojennych (62%) uważa, że po zakończeniu wojny stosunki polsko-ukraińskie będą zdecydowanie lepsze niż przed 24 lutego 2022 roku, z kolei 27% respondentów przyznaje, że będą one trochę lepsze. Zdaniem autorów raportu, perspektywa poprawy i rozwoju wzajemnych relacji wynika przede wszystkim z solidarnej postawy polskiego społeczeństwa z Ukrainą od początku wojny, w tym szeregu działań pomocowych ze strony władz centralnych, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jedynie 6% respondentów uważa, że relacje między Polską a Ukrainą nie zmienią się.

„W świetle wyników najnowszego sondażu, przeprowadzonego po roku od inwazji na Ukrainę, wynika jasno, że kolosalna większość uchodźców uważa, że pomoc wojenna i postawa wobec ukraińskich uchodźców zaowocują głębszą integracją polskiego i ukraińskiego społeczeństwa poprzez naprawienie, zacieśnianie oraz rozwijanie naszych relacji państwowych i społecznych, relacji na każdym obszarze współpracy” - podkreśla Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że niemal połowa uchodźców z Ukrainy (45%) zamierza pozostać w Polsce na dłużej - przynajmniej rok po zakończeniu wojny. W marcu 2022 roku taką chęć wyraziło 31% uchodźców wojennych. Autorzy badania podkreślają, że wynik ten jest efektem zaangażowania całego społeczeństwa, władz oraz pracodawców, które poradziły sobie z integracją oraz aktywizacją zawodową uchodźców na polskim rynku pracy. 34% respondentów przyznało, że zamierza wrócić do Ukrainy jak najszybciej.

W ocenie prezesa Platformy Migracyjnej EWL, Andrzeja Korkusa, duży wpływ na decyzję uchodźców o przedłużeniu pobytu w Polsce miały dotychczas podjęte działania dotyczące deregulacji przepisów związanych z zatrudnieniem oraz digitalizacji kluczowych procesów w obszarze usług publicznych.

„Wprowadzona deregulacja umożliwiła pracodawcom zaoferowanie pracy łącznie ponad 900 tys. uchodźców w ciągu roku. Dodam, że ponad 11 tys. z nich znalazło zatrudnienie oraz dach nad głową w Polsce z pomocą EWL. Pozytywna reakcja ze strony pracodawców pokazuje tylko, jakie potrzeby dalej ma nasz rynek pracy i jak istotnym elementem dla polskiej gospodarki są pracownicy ze Wschodu” - podkreśla Andrzej Korkus.

Według badań niemal połowa obecnych w Polsce uchodźców z Ukrainy odwiedzała nasz kraj przed wybuchem wojny (45%). Głównym powodem nie były jednak cele ekonomiczne (8%), a turystyczne (18%). Potwierdzają to również wyniki wcześniejszych badań „Uchodźcy z Ukrainy - aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”, według których zdecydowana większość (82%) zatrudnionych w Polsce uchodźców nie pracowała w Polsce przed wybuchem wojny.

Badanie sondażowe „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” zostało przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 10-16 lutego 2023 roku przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W 34 miejscowościach Polski przebadanych zostało łącznie 400 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Źródło informacji: EWL S.A.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.02.2023, 11:45
Źródło informacji EWL S.A.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ