Newsletter

Zdrowie i styl życia

Nowości. Innowacje. Przełomy. Raport na temat oceny przełomowości i wartości terapii onkologicznych

20.07.2020, 18:30aktualizacja: 20.07.2020, 18:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Modern Healthcare Institute
Modern Healthcare Institute
Jak rozpoznawać prawdziwe przełomy w onkologii i zapewnić ich priorytetowe potraktowanie przy analizach i decyzjach refundacyjnych?
<p> 
<p>Ogromny postęp w medycynie, wręcz rewolucja, jaka ostatnio dokonuje się na naszych oczach oraz wynikająca z niego imponująca liczba nowych terapii onkologicznych pociągają za sobą konieczność postawienia pytania o kryteria dokonywania wyboru i kolejność refundacji technologii lekowych przy ograniczonych zasobach finansowych.

Te pytania zadają i próbują na nie odpowiedzieć autorzy raportu, przygotowanego przez Modern Healthcare Institute. Raport stawia tezę, że kolejność decyzji refundacyjnych powinna zależeć od wartości dodanej i efektywności klinicznej danej technologii lekowej. Zespół ekspertów, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Marcina Czecha, pochylił się nad tą kwestią i przeanalizował czynniki wpływające na rzeczywistą wartość nowych leków przeciwnowotworowych. „Raport zawiera wiele wartościowych rekomendacji. Wskazuje na obszary priorytetowe podczas podejmowania decyzji refundacyjnych i zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania właściwych parametrów oceny. Jednocześnie, w obiektywny sposób, ocenia sytuację refundacyjną w Polsce oraz udowadnia istotny postęp, jaki dokonał się ostatnio w zakresie dostępności do nowych metod leczenia przeciwnowotworowego” – zauważa prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Współautorzy raportu, dr n. med. Jakub Gierczyński, dr n. med. Magdalena Władysiuk oraz redaktor Krzysztof Jakubiak, zaproponowali kryteria oceny, które mogłyby stać się przydatnym narzędziem przy weryfikacji przełomowości terapii onkologicznych i podejmowaniu szybszych decyzji refundacyjnych. Lista kryteriów powinna zawierać co najmniej następujące parametry:

1. Istotność obszaru terapeutycznego wyrażana danymi epidemiologicznymi.

2. Poziom zaspokojenia potrzeb pacjentów.

3. Rokowania pacjentów na podstawie analizy przeżyć.

4. Ocena leku w algorytmie ESMO (możliwa jedynie w terapii guzów litych).

5. Ocena FDA w postaci określenia terapii jako przełomowej (breakthrough) lub pierwszej w swojej klasie (first-in-class).

6. Innowacyjność technologiczna.

7. Data rejestracji w EMA.

Aby poprawić jakość życia chorych na nowotwory i ich codzienne funkcjonowanie, zatrzymać progresję choroby i zwiększyć przeżywalność pacjentów, należy wdrożyć rekomendacje autorów raportu: wprowadzić procedurę szybkiej ścieżki refundacyjnej dla przełomowych terapii onkologicznych, weryfikować ich wartość dodaną i przełomowość za pomocą właściwych algorytmów oceny.

Zapis konferencji pod linkiem: http://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/GPWMedia/video/klient/20200720_pap_1.mp4

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.07.2020, 18:30
Źródło informacji Modern Healthcare Institute
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ