Newsletter

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solidarno��ci

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.