Newsletter

Bank Pekao SA: 200 mln euro trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorców

27.06.2022, 09:14aktualizacja: 27.07.2022, 14:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/M. Kmieciński (1)
PAP/M. Kmieciński (1)
Na 200 mln euro opiewa nowa umowa kredytu podpisana 23 czerwca przez Pekao Leasing, spółkę z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Ta kwota przeznaczona jest na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finansowanie w formie leasingu jest zabezpieczone gwarancją Banku Pekao S.A. Na preferencyjne warunki mogą liczyć firmy inwestujące w zielone aktywa oraz przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety.

W opinii ekspertów Banku Pekao wpływ pandemii oraz wojny w Ukrainie na działalność polskich firm sprawił, że dla wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw leasing staje się dogodną formą długoterminowego finansowania inwestycyjnego. Nowa umowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy ma pomóc firmom w jego skutecznym uzyskaniu.

„To jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy pomagali polskim firmom w prowadzeniu biznesu i dostarczali im produkty, które są przez nich oczekiwane” – podkreśliła Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) od lat ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 42 państwach członkowskich Rady Europy. Polska, która do CEB przystąpiła w 1998 roku, znajduje się obecnie w grupie 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, które są beneficjentami zwiększonej skali inwestycji. 

„Bank Rozwoju Rady Europy od wielu lat wspiera rozwój polskiej gospodarki, a Bank Pekao, do którego wsparcie finansowe z CEB trafia już po raz szósty, jest jednych z największych beneficjentów. W sumie nasz bank otrzyma 700 mln euro, przy czym nowa transza, którą właśnie podpisaliśmy, to 200 mln euro” – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej.

Nowa transza z CEB, przeznaczona na finansowanie spółki-córki Banku Pekao - Pekao Leasing, będzie wspierać w formie leasingu zabezpieczonego gwarancją, inwestycje polskich firm z sektora MŚP w środki trwałe i urządzenia produkcyjne. Korzystne warunki finansowania otrzymają zwłaszcza inwestycje, które przyczynią się do obniżenia emisji i energochłonności produkcji.

„Staramy się być jak najbliżej naszych klientów, którzy oczekują środków na preferencyjnych warunkach, żeby umożliwić im rozwój, ekspansję i utrzymanie konkurencyjności. Te środki są związane również ze zmniejszeniem bezrobocia, tworzeniem nowych oraz zachowaniem stałych i sezonowych miejsc pracy” – zaznaczył Krzysztof Zgorzelski, prezes zarządu Pekao Leasing.

Bank Pekao oczekuje, że pośród beneficjentów największy udział będą miały przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników oraz mające do 10 mln euro obrotu lub aktywów ogółem. Z kredytu powinny też skorzystać polskie startupy. Finansowanie promuje również przedsiębiorczość kobiet, dodatkowo premiując środki przeznaczone dla firm przez nie prowadzonych. 

„Jesteśmy bankiem, który bardzo dużo robi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szukamy różnych produktów gwarancyjnych, ale też produktów kredytowych. Wiele produktów wdrożyliśmy w tym roku, też o bardzo niskim oprocentowaniu, bądź zabezpieczonych gwarancjami. Nasza oferta jest bardzo bogata” – zaznaczyła Magdalena Zmitrowicz.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.06.2022, 09:14
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.