Newsletter

BORYSZEW SA (44/2022) Korekta raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 30.09.2022 r.

30.09.2022, 17:39aktualizacja: 30.09.2022, 17:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 44/2022

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Boryszew S.A. informuję, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 44/2022 w sprawie Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o., błędnie podano datę podpisania umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A.

W raporcie bieżącym podano datę podpisania umowy 1 października 2022 roku, winno być 30 września 2022 roku, ze skutkiem na 1 października 2022 roku.

Było:

" (...) informuje, iż w dniu 1 października 2022 roku, Spółka podpisała umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o. (...) "

Podczas gdy powinno być:

"(...) informuje, iż w dniu 30 września 2022 roku, Spółka podpisała umowę przeniesienia ze skutkiem na 1 października 2022 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o.(...)"

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 44/2022 pozostaje bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 17:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.