Newsletter

CAPTOR THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

28.11.2023, 17:18aktualizacja: 28.11.2023, 17:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z usług badań i rozwoju 6 716 3 337 1 467 712
Koszt własny sprzedanych usług 2 031 1 129 444 241
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 685 2 208 1 024 471
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -61 444 -30 170 -13 424 -6 436
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -59 041 -29 379 -12 899 -6 267
Zysk (strata) netto za okres -59 098 -29 379 -12 911 -6 267
Liczba akcji (w szt.) 4 245 712 4 168 130 4 245 712 4 168 130
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -13,92 -7,05 -3,04 -1,50
Aktywa trwałe 9 031 11 676 1 948 2 490
Aktywa obrotowe 63 512 101 324 13 701 21 605
Kapitał własny 40 829 96 322 8 808 20 538
Zobowiązania długoterminowe 1 671 3 286 360 701
Zobowiązania krótkoterminowe 30 043 13 392 6 481 2 855
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 913 -20 785 -7 627 -4 434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 422 -19 352 748 -4 128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 095 -4 959 -239 -1 058
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z usług badań i rozwoju 6 716 3 337 1 467 712
Koszt własny sprzedanych usług 2 031 1 129 444 241
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 685 2 208 1 024 471
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -61 560 -30 143 -13 449 -6 430
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -59 117 -29 347 -12 915 -6 260
Zysk (strata) netto za okres -59 174 -29 347 -12 928 -6 260
Liczba akcji (w szt.) 4 245 712 4 168 130 4 245 712 4 168 130
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -13,94 -7,04 -3,04 -1,50
Aktywa trwałe 8 360 9 209 1 804 1 963
Aktywa obrotowe 63 458 101 390 13 689 21 619
Kapitał własny 40 755 96 327 8 792 20 539
Zobowiązania długoterminowe 1 279 1 430 276 305
Zobowiązania krótkoterminowe 29 784 12 842 6 425 2 738
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 369 -20 379 -7 727 -4 347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 423 -19 485 748 -4 156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -767 -4 915 -168 -1 048

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 17:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii