Newsletter

ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

29.03.2023, 00:06aktualizacja: 29.03.2023, 00:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody ze sprzedaży 1 394 306,00 1 532 665,00 297 401,00 334 826,00
Zysk operacyjny 275 403,00 309 309,00 58 743,00 67 572,00
Zysk (strata) brutto 219 001,00 261 892,00 46 712,00 57 213,00
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 127 150,00 188 922,00 27 121,00 41 272,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 184,00 119 167,00 1 959,00 26 033,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 584 836,00 604 012,00 124 744,00 131 952,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -240 703,00 -461 596,00 -51 341,00 -100 840,00
Przepływy pieniężne netto, razem 353 317,00 261 583,00 75 361,00 57 145,00
Aktywa razem 6 087 012,00 6 434 880,00 1 297 898,00 1 399 069,00
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 643 778,00 1 679 610,00 350 493,00 365 180,00
Zobowiązania długoterminowe 1 962 076,00 2 078 844,00 418 362,00 451 982,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 318 624,00 2 492 499,00 494 387,00 541 918,00
Liczba akcji 412 690 582,00 412 690 582,00 412 690 582,00 412 690 582,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 0,46 0,07 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,98 4,07 0,85 0,88

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 29.03.2023, 00:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.