Newsletter

EKF 2023: transformacja energetyczna to wyzwanie nie tylko dla gospodarki, ale i ubezpieczycieli

09.06.2023, 13:07aktualizacja: 09.06.2023, 13:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/T. Klepczyński (1)
PAP/T. Klepczyński (1)
„Jesteśmy u progu zielonej transformacji energetycznej. Oznacza to perspektywę realizacji wielkich projektów przemysłowych, które będą musiały być we właściwy sposób ubezpieczane i finansowane. Dla firm ubezpieczeniowych to duże wyzwanie w zakresie oferty i reasekuracji, tworzące jednocześnie ogromną szansę rozwojową” - uznali eksperci podczas debaty pt. „Rola ubezpieczeń w transformacji sektora energetycznego”, która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) i została zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Jak podkreślił prowadzący debatę Łukasz Świerżewski, członek zarządu Polskiej Agencji Prasowej,  transformacja energetyczna będzie długotrwałym i złożonym technologiczne procesem, w którym istotną role mają do odegrania także ubezpieczyciele. Zwrócił uwagę, że dysponują oni już szeroką ofertą produktów dedykowanych wszystkim występującym w Polsce źródłom energii nieodnawialnych.

„Tymczasem rośnie skala inwestycji w wykorzystanie źródeł odnawialnych, jak fotowoltaika i elektrownie wiatrowe oraz pojawią się nowe, np. energia atomowa i farmy wiatrowe na morzu (offshore). Tych technologii i ryzyka z nimi związanego firmy ubezpieczeniowe będą musiały się nauczyć” - zaznaczył Łukasz Świerżewski.

Zwrócił się do uczestników dyskusji z prośbą o ocenę, czy transformacja energetyczna jest dla ubezpieczycieli bardziej wyzwaniem czy szansą na rozwój. W odpowiedzi Piotr Nettik, dyrektor ubezpieczeń korporacyjnych PZU wskazał, że transformację postrzega jako szansę, bo pojawią się nowe produkty i możliwości pozyskania nowej składki na rynku.

„Gdy zaczęto budować elektrownie wiatrowe na lądzie, pojawiła się dla nich oferta. Tak samo będzie z farmami na morzu i elektrowniami atomowymi. Oczywiście, wyzwaniem będzie kwestia oszacowania prawidłowej składki i pozyskanie wiedzy o samym ryzyku” - powiedział Piotr Nettik. Dodał, że firmy już dziś pozyskują wiedze o tych nowych obszarach działalności i uczestniczą w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych.

„Rynek ubezpieczeń jest już i będzie zaangażowany poprzez oferowanie szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych dotyczących wszystkich rodzajów źródeł energii. Ubezpieczenia będą zawierane zarówno na etapie inwestycji, jak i eksploatacji. Zakłady ubezpieczeń będą chronić inwestorów i wykonawców od ryzyk budowlano-montażowych oraz utraconych zysków w razie powstania szkód. Oferta ubezpieczycieli to cała gama ubezpieczeń OC, w tym OC zawodowych, ubezpieczeń transportowych, środowiskowych. Biorąc pod uwagę, że system energetyczny składa się z bardzo wielu producentów i dystrybutorów działających w oparciu o różnego rodzaju aplikacje i bazy danych, coraz większego znaczenia będą nabierać ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych” - zauważył Rafał Mańkowski, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Daria Ringlewska, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF, zwróciła uwagę, że także nadzór przygląda się tej, coraz ważniejszej dla ubezpieczycieli, dziedzinie. Jego rolą będzie między innymi ocena prawidłowości szacunków ryzyka, czy wysokości składki. Nadzór może też zawczasu zwrócić uwagę na konieczność dodatkowych regulacji.

Jak zauważyła Hanna Ulańska, senior manager ds. aktuariatu ubezpieczeniowego EY, farmy wiatrowe były jeszcze niedawno dużym i nowym ryzkiem, jednak zaangażowane grupy ubezpieczeniowe nie narzekają na zwrot z inwestycji.

Według Rafała Mańkowskiego, przewidywany koszt transformacji energetycznej to około 1,6 bln zł. Rynek ubezpieczeń będzie z pewnością zaangażowany we wsparcie tak wielkiego finansowania.

„Duże znaczenie będzie zatem mieć ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Wykonawcy mogą korzystać z wydłużonych okresów płatności udzielanych przez dostawców materiałów i usług budowlanych. Ponadto dochodzą ubezpieczenia kredytu i różnego rodzaju instrumentów finansowych. Ustawodawca przewidując, że nie wszystkie ryzyka będą mogły być ubezpieczone na warunkach komercyjnych, przewiduje poszerzenie zakresu działalności KUKE jako agencji rządowej” - zaznaczył Rafał Mańkowski.

Robert Dębecki, dyrektor gwarancji ubezpieczeniowych KUKE, podkreślił, że instytucja, którą reprezentuje, współpracuje z sektorem energetycznym już od wielu lat. Zwrócił też uwagę na rolę gwarancji ubezpieczeniowych dla sukcesu transformacji energetycznej.

„Tutaj podobnie, jak w przypadku ubezpieczeń OC, możemy powiedzieć o bardzo wielu rodzajach zabezpieczeń. Począwszy od gwarancji należytego kontraktu i należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub dodatkowo udzielonej gwarancji jakości, a skończywszy na gwarancjach użytkowania działek morskich zgodnie z uzyskaną licencją; czy też gwarancje zawierane między producentami energii a jej odbiorcami, w zakresie dostarczenia zakontraktowanej mocy. Biorąc pod uwagę potencjalne zapotrzebowanie inwestorów na pojemność gwarantów, wynikających ze skali inwestycji, rynek powinien się odpowiednio przygotować” - wskazał Robert Dębecki.

Jak podsumował Świerżewski, polskie firmy ubezpieczeniowe odegrają istotną rolę w transformacji energetycznej. Aby się do tego przygotować i uzyskać odpowiedni poziom zabezpieczeń finansowych, już dziś muszą współpracować w tym zakresie ze światowymi reasekuratorami, czyli ubezpieczycielami ubezpieczycieli.

W trakcie dyskusji eksperci odnieśli się również do kwestii obowiązku raportowania działań w obszarze ESG. Zwracali uwagę, że jako inwestorzy instytucjonalni będą przekierowywać kapitał w stronę zielonych aktywów, ale najpierw trzeba ujednolić dane do raportowania i zwiększyć liczbę dostępnych opcji inwestowania w „zielone” aktywa.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 09.06.2023, 13:07
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ