Newsletter

GK IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

29.11.2023, 17:02aktualizacja: 29.11.2023, 17:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 649 225 683 142 141 488 145 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 596 34 952 3 181 7 470
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 103) 15 294 (676) 3 269
Zysk (strata) netto (7 974) 10 919 (1 738) 2 334
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (8 611) 5 533 (1 877) 1 182
Zysk (strata) na akcję (PLN) (0,11) 0,07 (0,02) 0,02
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) (0,11) 0,07 (0,02) 0,02
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 951 42 592 9 796 9 102
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 257) (17 353) (6 158) (3 709)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (30 223) (22 158) (6 587) (4 735)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (13 528) 3 081 (2 948) 658
Aktywa 1 015 056 1 037 274 218 970 213 001
Zobowiązania długoterminowe 314 272 354 965 67 795 72 891
Zobowiązania krótkoterminowe 447 977 424 531 96 638 87 176
Kapitał własny 252 807 257 779 54 536 52 934
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 200 326 209 530 43 215 43 026

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ