Newsletter

Biznes i finanse

GROCLIN SA (6/2021) Informacja Zarządu w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2020. Kontynuacja prac nad nową strategią działalności Emitenta.

04.05.2021, 08:34aktualizacja: 04.05.2021, 08:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2021

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") nawiązując do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz w związku z publikacją raportu rocznego Spółki za rok 2020 informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności Spółki i w opinii Zarządu Emitenta zaangażowanie Spółki w działalność w nowych obszarach pozwoli na odbudowanie sytuacji majątkowej Spółki, która uległa pogorszeniu na skutek pandemii.

Prowadzone dotychczas procesy restrukturyzacyjne spowodowały przede wszystkim całkowite zredukowanie zadłużenia wobec banków oraz sprzedaż aktywów, które stały się zbędne dla prowadzenia podstawowej działalności Emitenta. W konsekwencji działalność Emitenta nie jest dodatkowo obciążona bardzo wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem chociażby takich aktywów jak nieruchomości/pomieszczenia produkcyjne w Nowej Soli, Karpicku czy Grodzisku Wielkopolskim. Decyzja Zarządu o zaangażowaniu w nowe projekty została podjęta po bardzo dokładnej ocenie ich potencjału oraz rynkowej weryfikacji. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem pełnej dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które Emitent planuje odbyć w połowie czerwca 2021 r., które zdecyduje m.in. o: (i) kontynuacji działalności Spółki, (ii) istotnej zmianie przedmiotu działalności oraz (iii) pozyskaniu finansowania na realizację nowych projektów. Główni akcjonariusze Emitenta pozytywnie odnoszą się do przyjętych aktualnie nowych kierunków działalności Spółki.

Dotychczasowe prace nad nową strategią pokazały przede wszystkim wysoki potencjał rynkowy marki GROCLIN, która w przyjętych założeniach będzie marką wiodącą dla projektów: GROCLIN BIKE, GROCLIN HOME oraz GROCLIN ENERGY.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.05.2021, 08:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ