Newsletter

HERKULES SA Raport okresowy roczny RR

23.04.2024, 18:34aktualizacja: 23.04.2024, 18:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody ze sprzedaży 97 042,00 118 495,00 21 430,00 25 275,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 673,00 4 017,00 369,00 857,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -70 809,00 -8 924,00 -15 637,00 -1 903,00
Zysk (strata) netto -71 783,00 -9 557,00 -15 852,00 -2 038,00
EBITDA 20 311,00 22 765,00 4 485,00 4 856,00
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 617,00 28 374,00 5 436,00 6 052,00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 6 382,00 -6 108,00 1 409,00 -1 303,00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -26 935,00 -23 985,00 -5 948,00 -5 116,00
Przepływy pieniężne razem 4 045,00 -1 683,00 893,00 -359,00
Środki pieniężne na koniec okresu 7 782,00 3 737,00 1 790,00 797,00
Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105,00 34 119 105,00 34 119 105,00 34 119 105,00
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -2,10 -0,28 -0,46 -0,06

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.04.2024, 18:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ