Newsletter

Biznes i finanse

ING BANK ŚLĄSKI SA (22/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

25.10.2021, 16:12aktualizacja: 25.10.2021, 16:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2021

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 25 października 2021 roku Bank otrzymał oświadczenie Pana Aleksandra Kuteli o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, z przyczyn osobistych, z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, tj. 29 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.10.2021, 16:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ