Newsletter

Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA (21/2021) Zawarcie istotnej umowy

14.10.2021, 13:13aktualizacja: 14.10.2021, 13:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 21/2021

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 13 października została zawarta Umowa pomiędzy Emitentem a CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez LSI Software S.A. urządzeń o wartości 559 tys. USD netto tj. 2.217 tys. PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 13 października 2021 roku. Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który przewiduje jej zakończenie do końca drugiego kwartału 2022 roku.

Podana wartość określa maksymalną szacunkową kwotę zamówienia i nie zobowiązuje CCC.eu Sp. z o.o. do wykorzystania jej w całości. Ponadto Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na wpływ na prognozowane przychody i wyniki finansowe LSI Software S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.10.2021, 13:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ