Newsletter

MCI CAPITAL ASI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

17.11.2021, 19:09aktualizacja: 17.11.2021, 19:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody z tytułu zarządzania 27 713 22 693 6 079 5 109
Zysk z działalności operacyjnej 399 492 44 107 87 637 9 930
Zysk przed opodatkowaniem 390 518 34 813 85 668 7 837
Zysk netto 506 901 28 591 111 199 6 437
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 795 28 980 18 163 6 524
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (940) (88) (206) (20)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (99 147) (17 832) (21 750) (4 014)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17 291) 11 060 (3 793) 2 490
Liczba akcji (w szt.) 51 432 385 49 953 560 51 432 385 49 953 560
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 49 914 003 49 160 094 49 914 003 49 160 094
Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,16 0,58 2,23 0,13
Stan na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 2 087 823 1 792 817 450 651 388 493
Zobowiązania długoterminowe 128 693 278 738 27 778 60 401
Zobowiązania krótkoterminowe 134 264 158 207 28 980 34 283
Kapitał własny 1 824 866 1 355 872 393 893 293 809
Kapitał podstawowy 51 432 49 954 11 101 10 825
Liczba akcji (w szt.) 51 432 385 49 953 560 51 432 385 49 953 560
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,48 27,14 7,66 5,88

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.11.2021, 19:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.