Newsletter

MURAPOL SA Raport okresowy roczny RR

03.04.2024, 07:27aktualizacja: 03.04.2024, 07:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody ze sprzedaży 65 250,00 52 632,00 14 409,00 11 226,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej 274 006,00 247 576,00 60 508,00 52 808,00
Zysk/strata przed opodatkowaniem 209 403,00 206 094,00 46 242,00 43 960,00
Zysk/strata netto 217 126,00 210 990,00 47 948,00 45 004,00
Zysk netto (w PLN/EUR na akcję) 5,32 5,17 1,17 1,10
Całkowity dochód/strata netto 217 126,00 210 990,00 47 948,00 45 004,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 353,00 10 526,00 -2 286,00 2 245,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 77 794,00 242 983,00 17 179,00 51 829,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -126 969,00 -198 569,00 -28 038,00 -42 355,00
Przepływy pieniężne netto, razem -59 528,00 54 940,00 -13 145,00 11 719,00
Aktywa obrotowe 58 005,00 86 595,00 13 341,00 18 464,00
Aktywa razem 1 236 406,00 1 060 413,00 284 362,00 226 106,00
Zobowiązania ogółem 675 870,00 618 903,00 155 444,00 131 965,00
Zobowiązania długoterminowe 573 982,00 535 196,00 132 011,00 114 117,00
Zobowiązania krótkoterminowe 101 888,00 83 707,00 23 433,00 17 848,00
Kapitał własny 560 536,00 441 510,00 128 918,00 94 141,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 03.04.2024, 07:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii