Newsletter

Biznes i finanse

PKO BP SA (37/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 października 2021 r.

14.10.2021, 11:45aktualizacja: 14.10.2021, 11:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 37/2021

Raport nr 37/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 października 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 12 października 2021 r. ("NWZ") dysponowali 839.241.973 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 67,14%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na NWZ posiadali:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 43,84% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2) Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 103.000.000 głosów, tj. 12,27% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8,24% ogólnej liczby głosów;

3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander - 90.810.000 głosów tj. 10,82% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,26% ogólnej liczby głosów;

4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - 52.800.000 głosów tj. 6,29% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,22% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.10.2021, 11:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ