Newsletter

Nauka i technologie

Cedo ogłasza plan działania dla zrównoważonego rozwoju biznesu

20.09.2021, 09:34aktualizacja: 20.09.2021, 09:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Spółka Cedo skupia się na transformacji biznesu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

- 10 nowych zobowiązań ogłoszonych dzisiaj zapewni spółce zrównoważony rozwój i dostosowanie do przyszłości.

- Cedo będzie co roku mierzyć i publikować swoje postępy we współpracy z Fundacją Ellen MacArthur.

Spółka Cedo, jeden z największych producentów plastikowych toreb na odpady z recyklingu w Europie, ogłosił dzisiaj plan działania dla zrównoważonego rozwoju biznesu. Plan opiera się na trzech filarach: Ludzie, Planeta i Produkty i uwzględnia cele związane z ochroną zasobów Ziemi oraz zachęty i wsparcie dla utalentowanych specjalistów z branży.

„Nasz plan powstał dzięki silnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy – powiedział Rik De Vos, dyrektor generalny Cedo. - Podróż w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym nie będzie łatwa, ale odkąd kierujemy się tym celem widzę błyskawiczną zmianę w decyzjach i priorytetach działań. Aktywnie uczestniczymy w europejskiej debacie legislacyjnej, dążąc do przyspieszenia tej transformacji i stawiamy na aktywną i przejrzystą komunikację. Nasze marzenie zmieniło się w wielką podróż i jestem niezwykle zadowolony, widząc jak pozytywnie wszyscy reagują na nasze ambicje”.

Ludzie

Aby lepiej służyć naszym klientom i pracownikom, Cedo zobowiązuje się do aktywnego zaangażowania w swoje społeczności w siedmiu krajach, w których prowadzi działalność, inwestując w nie zarówno jako pracodawca, jak i członek społeczności, przy jednoczesnym dynamicznym wspieraniu lokalnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i dobrobytem.

Korzystając z wiodącej pozycji w branży jeśli chodzi o koncentrację na zrównoważonym rozwoju, spółka Cedo chce przyciągać nowe talenty z różnych dziedzin, aby zasiliły one szeregi dwóch tysięcy jej dotychczasowych pracowników, którzy angażują się w kwestie środowiskowe i innowacyjność.

„Rozumiemy, że nasz rozwój ekonomiczny jako przedsiębiorstwa będzie możliwy tylko dzięki cenionym pracownikom i społecznościom, wysokiej jakości produktom i zdrowej planecie. Filary naszej działalności koncentrują się wokół tych wartości. Prawdziwy sukces możemy osiągnąć tylko dzięki postępom w tych wszystkich obszarach” – powiedział De Vos.

Planeta

W tym zakresie firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całej swojej globalnej działalności, zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej oraz poprawiając wydajność zużycia energii ogółem.

Spółka Cedo zadba również o lepsze zarządzanie wodą, wdrażając jasne plany monitorowania i optymalizacji i jednocześnie ograniczając całkowite zużycie wody w swojej działalności. Celem jest też całkowite zerwanie z wysyłaniem odpadów na wysypiska, co już w tym roku udało się osiągnąć w Wielkiej Brytanii.

Produkt

Aby osiągnąć cel obiegu zamkniętego, spółka Cedo zobowiązała się przy projektowaniu opakowań i produktów korzystać tylko z pochodzących z recyklingu, zdatnych do odzysku i zrównoważonych materiałów.

„Skorzystamy z narzędzia pomiarowego Circulytics Fundacji Ellen MacArthur, w sposób transparentny śledząc nasze postępy w kierunku stania się przedsiębiorstwem o obiegu zamkniętym – powiedział Ton Emans, dyrektor ds. recyklingu w Cedo i prezes organizacji Plastics Recyclers Europe. - Należymy do Fundacji Ellen MacArthur i uczestniczymy w inicjatywie Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi (New Plastics Economy) od jej początków w 2016 r. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnej pracy, możemy przejść od modelu liniowego do obiegowego w ciągu najbliższych kilku lat”.

Pracując z klientami z 34 krajów i wsłuchując się w ich potrzeby, spółka Cedo dąży do znaczącej redukcji ilości tworzyw sztucznych w swoich produktach i skupia się na wykorzystaniu surowców w procesie ekodesignu i doborze właściwych materiałów do każdego produktu i jego oczekiwanej trwałości. W przyszłości spółka będzie kupować materiały tylko od tych dostawców, którzy spełniają jej standardy etyczne, środowiskowe i społeczne.

Wszystkie te kroki podejmowane przez Cedo w kierunku zrównoważonego rozwoju działalności będą mierzone i udostępniane w nowym w pełni transparentnym raporcie Grow With Purpose (Świadomy wzrost), który będzie publikowany co roku.

Wspieranie dziewięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Poza przedstawieniem swojego podejścia do biznesu, plan działania dla zrównoważonego rozwoju spółki Cedo wyjaśnia, w jaki sposób firma będzie dążyła do realizacji dziewięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Są to: Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 5: Równość płci; Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu; Cel 14: Życie pod wodą; Cel 15: Życie na lądzie i Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

W lipcu 2021 r. Cedo ogłosiło, że pokonało już jedną czwartą drogi w kierunku osiągnięcia celu 100 procent energii odnawialnej i stanie się przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie do 2030 r.

Zdjęcia/galeria multimedialna dostępna na stronie:

https://www.businesswire.com/news/home/52467387/en

Źródło: Cedo

KONTAKT:

Aby uzyskać więcej informacji, materiały wizualne lub porozmawiać prosimy o kontakt z:

Miki Haines-Sanger

Golden Goose Communications

tel. +44 7 900 690 574

e-mail: miki@goldengoosepr.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 09:34
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ