Newsletter

Nauka i technologie

Koncern Tencent publikuje raport poświęcony platformie ochrony marki Weixin (BPP) 2023

19.04.2024, 08:53aktualizacja: 19.04.2024, 09:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport dotyczący platformy ochrony marki Weixin prezentuje udoskonalenia i ostatnie działania mające na celu wzmocnienie programu BPP, przyczyniając się do dalszej ochrony praw własności intelektualnej na Weixin.

SHENZHEN, Chiny, 18 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Grupa Tencent opublikowała dziś raport dotyczący platformy ochrony marki Weixin w 2023 r., podsumowujący dalsze postępy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP) i zabezpieczenia usługi przed nielegalną działalnością naruszającą zasady Weixin, w tym reklamą lub ofertą sprzedaży podrabianych towarów.

Weixin to unikatowa, wieloaspektowa usługa komunikacyjna, stanowiąca połączenie funkcji prywatnych i publicznych, takich jak wiadomości bezpośrednie, czaty grupowe, konta oficjalne i miniprogramy innych firm. Obecnie szereg czołowych światowych marek nie tylko współpracuje z Weixin za pośrednictwem platformy ochrony marki (BPP), ale także decyduje się na nią jako istotny kanał bezpośredniego kontaktu z konsumentami, demonstrując podwójną wartość, jaką zapewnia ona w zakresie ochrony i nawiązywania kontaktów. Raport prezentuje wykorzystanie przez Weixin innowacyjnych rozwiązań, zwiększonych proaktywnych środków i wzmocnionego egzekwowania prawa w celu zminimalizowania i powstrzymania niedozwolonych działań w ramach funkcji prywatnych i publicznych. Działania te pomogły ograniczyć nadużywanie platformy przez nieuczciwe podmioty.

Poprzez proaktywne zwiększanie ilości weryfikowanych treści publicznych, zaostrzanie kar dla użytkowników, którzy dopuścili się podrabiania produktów, a także dostarczanie przejrzystych informacji markom, platforma Weixin znacznie wzmocniła swoje działania na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej.

Zmiany te są konsekwencją owocnych rozmów z markami i interesariuszami z branży oraz dowodzą nieustannego zaangażowania Weixin we współpracę z producentami i pozostałymi podmiotami w celu przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej.

„Rok 2023 był przełomowym rokiem w naszych nieprzerwanych działaniach na rzecz ochrony marek i użytkowników Weixin - powiedział Danny Marti, dyrektor ds. globalnej odpowiedzialności publicznej w Tencent. - Każdego roku konsekwentnie wzmacniamy program BPP poprzez rozszerzanie proaktywnych środków, generowanie wyższej jakości zgłoszeń pochodzących od użytkowników w ramach funkcji prywatnych i publicznych, zwiększanie przejrzystości - w tym wprowadzanie numerów identyfikujących kanały w celu usprawnienia badania i zgłaszania spraw - oraz zwiększanie egzekwowania przepisów online i offline z wyższymi karami. Z niecierpliwością wyczekujemy kontynuacji naszej współpracy z partnerami i innymi zainteresowanymi stronami w tych kluczowych kwestiach w ramach wieloletniego zobowiązania do ochrony własności intelektualnej”.

Najważniejsze wydarzenia od 2023 r.

Raport dotyczący platformy ochrony marki podkreśla znaczący postęp w trzech najważniejszych obszarach: 1) stworzenie wydajnego, kompleksowego portalu dla właścicieli praw własności intelektualnej w celu uzyskiwania dostępu, przesyłania i przeglądania zgłoszeń użytkowników, powiadomień o usunięciu i wskaźników egzekwowania algorytmów na kontach osobistych, kanałach, kontach oficjalnych i miniprogramach; 2) wzmocnione proaktywne przechwytywanie znaków towarowych i słów kluczowych podczas rejestracji konta, prób zmiany nazwy i reklam; oraz 3) ustanowienie innowacyjnego systemu raportowania opartego na zasadzie crowdsourcingu, umożliwiającego użytkownikom zgłaszanie naruszeń występujących w ramach struktur prywatnych.

BPP Weixin udostępnia narzędzia i rozwiązania minimalizujące reklamę i sprzedaż podrabianych produktów, działając jako kompleksowy portal do egzekwowania praw własności intelektualnej we wszystkich funkcjach Weixin. Przynależność do BPP zwiększyła się o 10 procent w ciągu ostatniego roku. System obsługuje obecnie ponad 570 marek z ponad dwudziestu krajów, obejmując ponad 30 różnych branż.

Celem wsparcia jeszcze bardziej proaktywnego środowiska egzekwowania prawa zespoły analityczne Weixin zarządzają obecnie bazą danych dla kanałów obejmującą 30 tys. słów kluczowych związanych ze znakami towarowymi (wzrost o 1 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem) oraz bazą danych zawierającą 29 tys. słów kluczowych związanych ze znakami towarowymi dla oficjalnych kont i miniprogramów (wzrost o 2 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem). Wspomniane proaktywne środki zablokowały średnio ponad 5200 i ponad 11500 podejrzanych rejestracji kont lub prób zmiany nazwy odpowiednio w kanałach i kontach oficjalnych oraz miniprogramach.

Z myślą o wsparciu udoskonalonych środków raportowania i egzekwowania prawa w ramach funkcji prywatnych usługa Weixin zapewnia solidne narzędzia do raportowania generowane przez użytkowników w celu zidentyfikowania podejrzanych działań związanych z podrabianiem. Pochodzące od społeczności „tropy” są udostępniane członkom BPP i służą jako sygnał dla wszystkich użytkowników, że nielegalna działalność, nawet w ramach funkcji prywatnych, jest zabroniona i podlega odpowiednim działaniom. W ciągu ostatniego roku platforma Weixin nieustannie doskonaliła system zgłoszeń generowanych przez użytkowników, zapewniając stosowanie odpowiednich kar. Około 97 procent egzekwowania przepisów w ramach funkcji prywatnych w 2023 r. pochodziło z systemu raportowania użytkowników w porównaniu ze zgłoszeniami inicjowanymi przez markę.

Do innych ważnych wydarzeń w 2023 r. należą:

Udoskonalony mechanizm raportowania użytkowników dla czatów i usługi Moments: znaczna część komunikacji na platformie Weixin odbywa się w ramach funkcji prywatnych - czaty jeden na jednego, czaty grupowe, usługa Moments - platforma w dużym stopniu polega na użytkownikach zgłaszających aktywność związaną z podrabianiem. Platforma Weixin w dalszym ciągu stara się maksymalnie ułatwić użytkownikom raportowanie, jednocześnie poprawiając jakość udostępnianych markom raportów, aby umożliwić skuteczną weryfikację. W 2023 r. system raportowania generowany przez użytkowników Weixin zaowocował pozyskaniem prawie 190 tys. potencjalnych klientów, z których 67% zostało zweryfikowanych przez marki (w porównaniu z 38% w 2020 r.), co świadczy o zwiększonej skuteczności i wartości systemu.

Rozszerzone środki przejrzystości w celu wzmocnienia pozycji marek: platforma Weixin nieprzerwanie wdrażała większe środki przejrzystości i śledzenia, aby producenci mieli łatwiejszy wgląd w egzekwowanie przepisów. Na przykład marki mają obecnie wgląd w wysokość kar nałożonych na sprawców naruszeń, a także w numery identyfikacyjne kanałów dla wszystkich kont na kanałach, co ułatwia badanie spraw.

Większe wsparcie dla egzekwowania zasad w przypadku trybu offline: platforma Weixin wzmocniła współpracę z właścicielami marek i organami regulacyjnymi w celu egzekwowania praw własności intelektualnej w trybie offline. W ubiegłym roku firma udzieliła wsparcia w 24 sprawach karnych dotyczących przestępstw na kwotę 260 mln USD (w porównaniu z 42 mln USD w 2022 r.). Liczba przeprowadzonych spraw dotyczących działalności offline również wzrosła dziesięciokrotnie w porównaniu do 2021 roku.

Pełny raport platformy ochrony marki Weixin przygotowany przez Tencent można znaleźć na stronie: https://static.www.tencent.com/attachments/reports/tencent_bpp_report_2023.pdf.

Źródło: Tencent

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 08:53
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ