Newsletter

Nauka i technologie

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego zbadają pejzaż dźwiękowy Łodzi

21.05.2022, 09:00aktualizacja: 21.05.2022, 09:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Pejzaż dźwiękowy miast to przedmiot badań dr Justyny Anders-Morawskiej oraz dr Michała Sędkowskiego z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Co w mieście dźwięczy i jak wpływa to na mieszkańców będą sprawdzać w Łodzi, Tampere i Manchesterze.

"Naukowo zajmuję się polityką miejską, a szukając możliwości uwzględnienia w swojej pracy badawczej tematyki dźwiękowej, chciałam połączyć kwestie współrządzenia i współdecydowania o pejzażu dźwiękowym miasta przez mieszkańców, potencjału dźwięków w opowiadaniu o tożsamości miasta oraz estetyzacji miasta – uczynienia go pięknym, również w odbiorze słuchowym" - wyjaśnia kierująca projektem badawczym dr Justyna Anders-Morawska w opisie przedsięwzięcia przekazanym PAP przez Centrum Promocji UŁ.

Zapowiedziała też postawienie pytań "o prawo do ciszy, prawo do emitowania dźwięku i to, jak brzmienie miasta odzwierciedla stosunki władzy, priorytety polityczne, społeczne i ekonomiczne, a także - gdzie w tym wszystkim jest przestrzeń dla współtworzenia dźwięków miasta przez bezpośrednio zainteresowanych".

Badania dwojga łódzkich naukowców, które już rozpoczęły się w Łodzi, a niedługo prowadzone będą także w Tampere w Finlandii i Manchesterze w Wielkiej Brytanii, mają szeroki zasięg tematyczny. Obejmują nie tylko kwestie preferencji i gustów dźwiękowych, ale też zagadnienia dotyczące zdrowia, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Cel przyświecający badaczom to uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak mieszkańcy, artyści i władze miasta mogą współpracować na rzecz poprawy pejzażu dźwiękowego.

Dr Anders-Morawska podkreśliła, że jej marzeniem jest, aby "dźwięki miasta przestały być traktowane jako rzeczywistość zastana, na którą nie mamy wpływu, lub jako odpad".

"Do tego potrzeba zwiększonej świadomości – tutaj ogromna rola edukacji dźwiękowej – i zbudowania pewnej masy krytycznej: praktyków samorządowych, przedstawicieli trzeciego sektora, inicjatyw oddolnych, urbanistów, architektów, akustyków, ekologów, artystów, dla których stereotypowa kakofonia miasta jest wyzwaniem wartym podjęcia. Mam na myśli nie wyizolowane projekty naukowe czy artystyczne, które zwiększają naszą wiedzę na temat audiosfery, sposobów jej badania, rozumienia, opowiadania o niej, interpretowania, ale przejście na poziom praktyki zarządzania i współrządzenia miastem" – stwierdziła.

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.05.2022, 09:00
Źródło informacji Nauka w Polsce
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ