Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PE: Unia dla Zdrowia jako odpowiedź na ew. przyszłe pandemie

10.03.2021, 15:43aktualizacja: 17.03.2021, 16:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.PE
Fot.PE
Europosłowie przyjęli we wtorek program Unia dla Zdrowia, obejmujący lata 2021–2027. Ma on lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej UE na przyszłe zagrożenia zdrowia i pandemie.

Program będzie stanowił uzupełnienie polityki zdrowotnej państw członkowskich; fundusze - w wysokości łacznej 5,1 mld euro - trafia tam, gdzie UE może wnieść wyraźną wartość dodaną. Do jego głównych celów należy wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej poprzez wspieranie wzajemnej koordynacji działań państw członkowskich i wymiany danych między nimi. Leki i wyroby medyczne mają być tańsze i łatwiej dostępne.

Oczekuje się, że program lepiej przygotuje służbę zdrowia na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i zwiększy wydolność systemów ochrony zdrowia. Powinno to umożliwić Unii zmierzenie się nie tylko z przyszłymi epidemiami, ale także długoterminowymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństwa i nierówności w zakresie opieki zdrowotnej.

Program będzie również wspierać działania związane z e-zdrowiem i tworzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Będzie też wspierać dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, w tym do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Kolejne aspekty to poprawa zdrowia psychicznego oraz intensyfikacja działań na rzecz walki z rakiem.

Podczas wtorkowej debaty plenarnej europosłowie podkreślali kluczową rolę, jaką nowy program odegra w walce z nierównościami w zakresie ochrony zdrowia, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między różnymi grupami społecznymi. Z zadowoleniem przyjęli utworzenie na poziomie UE zapasów niezbędnych środków i sprzętu medycznego, co uzupełnia prace prowadzone w ramach rescEU, oraz rezerwy personelu medycznego i pomocniczego, który będzie mobilizowany w przypadku kryzysu zdrowotnego.

Budżet programu to 5,1 mld euro, z czego co najmniej 20 proc. ma być przeznaczone na zapobieganie chorobom i promocję zdrowia.

Parlament zatwierdził program 631 głosami za, przy 32 przeciw i 34 wstrzymujących się.

Rozporządzenie ustanawiające program wejdzie będzie stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

woj/

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 10.03.2021, 15:43
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ